„Add, hogy növekedjünk együtt a hitben …”

Ebben az évben nem mindennapi eseménnyel indult a közös könyörgés a keresztyének egységéért. A gyülekezet meghívására Dr. Seregély István egri érsek, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke tartotta a nyitó igehirdetést. Krisztusról, mint a keresztyénség egyetlen lehetséges fundamentumáról tartott homiliáját a római katolikus és a református hívek nagy figyelemmel hallgatták.

Csütörtökön este Szuhánszky István miskolci és kistokaji metodista lelkipásztor a közös alapra építhető, Isten előtt értékes életekről tanította az egybegyülteket.

Pénteken este Pásztor Gyula református lelkipásztor, a sárospataki teológusok tanára és spirituálisa (lelkigondozója) arról beszélt, hogy a keresztyének teste az Isten temploma, és ezt tudva kell élnünk és szolgálnunk.

Szombaton este Dr. Mikolai Vince miskolc-diósgyőri plébános, pápai prelátus az Isten bölcsességének és a világ bölcsességének kibékíthetetlenségéről és Krisztus keresztjének mindennél értékesebb és üdvösséget szerző erejéről szólt a népes gyülekezethez.

Az utolsó alkalmon vasárnap délelőtt az egyházkerület püspöke záró igehirdetésében arról beszélt, hogy mivel a Krisztus a miénk, minden a miénk, és bátran kell, hogy éljünk és szolgáljunk közösen az Isten dicsőségére.

Valamennyi alkalom ökumenikus liturgia szerint zajlott, a nyitó és záró istentiszteleten közreműködött a gyülekezet énekkara.

Peter Spangenberg írja egyik könyvében:

„Az ökumené ez volna: meg akarlak érteni. Békében szeretnék élni veled ezen a világon. Veled együtt jól szeretném magam érezni a keresztyének családjában."

Nekünk ezen az imahéten ez sikerült.

Sóhajdáné Samu Zsuzsa

beosztott lelkész, Gönc