Országgyógyító

Az ember jussa a tudatos nyelvhasználat. Nyelv és gondolkodás, nyelv és beszéd egymást kölcsönösen feltételező, kiegészítő jelenségek. Ha a (felnőtt, tudatos) beszélő valamit kimond, az korábban a tudatában megfogalmazódott. Vannak „kicsúszott a száján, elkottyintotta magát" esetek, de ezeket a beszédhelyzet mindig megmagyarázza.

Szeptember közepén a demokratikus Magyarországon egy felnőtt beszélőtől hallottunk - egyebek mellett, melyek felidézése, értelmezése, stb. nem célja ennek az írásnak - egy minőségjelzős szószerkezetet. Hallani is fájt. Láttuk leírva is. Döbbenet. Ezt így senki nem mondhatja! Ezt semmilyen beszédhelyzet nem igazolhatja!

Az ország szó súlyosan megsebesült. Mi vagyunk a sértettek.

A gyógyítás egyik lehetősége álljon itt. Ízleljük, mondjuk, zsongjuk, dönögjük, soroljuk, zengjük, kiáltsuk ezeket a jelzőket, költőink kínálják őket. Nem árt, ha a szövegösszefüggést is megkeressük a művekben. Napi döntéseinkhez, választásainkhoz pedig hívjuk segítségül nemzetünk nagyjainak, történelmünknek a tanúságát!

szegín ország • Tinódi • szép ország • Bessenyei • boldog ország dús ország • Virágh • apostoli ország • Ányos • boldog ország kisded ország • Csokonai • fényes ország messzi ország • Berzsenyi • elveszett ország hervadt ország gyámtalan ország címeres ország szép ország csendtelen ország csendre jutott ország • Vörösmarty • nőtlen ország kis ország felriasztott ország nagy ország boldog ország • Garay • légi ország erős ország szellem-ország boldog ország népes ország kedves ország boldog ország áldott ország gyöngy kis ország új ország szép ország nemes ország nagy ország • Arany • fejetlen ország szép ország legszebb ország boldog ország dicső ország jobb ország hatalmas ország • Petőfi • földi ország elveszett ország gazdag ország István-ország hatalmas ország fényes ország micsoda ország! boldog ország • Vajda • bűbájos ország • Reviczky • kietlen ország örök ország dúsgazdag ország • Komjáthy • narancsvirágos ország Azur-ország Tűz-ország köd-ország szép ország dús ország rab ország sötét ország kis ország furcsa ország fél-ország kis romlott ország kicsi ország különös egy ország köszvény-ország szép ország gémberedett ország szent ország • Ady • szabad ország csonka ország messze ország boldog ország csonka ország új ország • Juhász • fekete ország csöndes ország igazi ország • Babits • Hetedhét-ország • Kosztolányi • drága ország csodás ország széthullt ország gyermek-ország széthullt ország • Tóth Árpád • Moslék-ország cudar ország • Karinthy • földi ország • Reményik • nevezetes ország régelsüllyedt ország égi ország • József Attila • felhő-ország • Dsida

Sinkóné Tóth Zsuzsanna