Béres-napok Gagybátorban

A UNDP és az ICSSZEM 2006 elején közösen meghirdetett pályázatára, mely a Cserehát felzárkóztatását tartotta szem előtt, az önkormányzat az egyházközséggel karöltve hagyományteremtő kulturális napok megrendezésére nyújtott be pályázatot. A megvalósítandó program célja a méltó megemlékezés, Béres Ferenc Liszt díjas énekművészről, halálának 10. évfordulóján, aki községünk szülöttje volt. A pályázat pozitív elbírálásának köszönhetően biztosítva lett a kétnapos rendezvény anyagi háttere.

Megmozdultak a környékbeli emberek és magukénak tekintve vettek részt előadásaikkal rendezvényünkön. Különösen elmondható ez a szomszédos Krasznokvajdáról, mely település általános iskolája méltón viseli a Béres Ferenc nevet.

Ünnepségünket jelenlétükkel megtisztelték a művész özvegye családjával, valamint testvérei családtagjaikkal.

A program szombaton 11 órakor kezdődött ünnepi istentisztelettel, ahol Csomós József egyházkerületünk püspöke hirdette Isten Igéjét a 106. zsoltár 1. verse alapján, Bódi Noémi helyi lelkész és Balla Ferenc polgármester köszöntője után.

Rakaczki József a Béres Ferenc Általános Iskola tanára, Gagyapáti polgármestere köszöntőjében méltatta Béres Ferencet és meghatóan számolt be a művész életútjáról. Dr. Ódor Ferenc, térségünk országgyűlési képviselője biztatást nyújtott az elkezdett hagyományteremtő napok feltétlen folytatására. Az elhangzott köszöntők után örömmel énekelt a felvidékről érkező harmaci testvérgyülekezet és a velük együtt érkező zádorfalvai gyülekezet kórusa. A gadnai Lakatos Katalin és a krasznokvajdai Bacsó Ágnes csodálatos előadásukkal énekeltek a szeretetről.

Istentisztelet után a résztvevők megtekintették a művész életútjáról készült kiállítást, melyet a művész özvegye, Erzsébet asszony nyitott meg, majd e kiállítás megtekintése után koszorúkat helyeztünk el a szülőház falán lévő emléktábla mellett és a hősi emlékműnél. A megjelenteket vendéglátásra hidegtálak várták az önkormányzati hivatal udvarán elhelyezett sátorban és annak környékén felállított asztaloknál, ahol mintegy 600 főt látott vendégül a település.

A Selyebi Általános Iskola tanulói népdalokat és néptáncokat adtak elő, a Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai pedig countryval és néptánccal, majd népdalénekléssel folytatták. A helyi és a Gagyvendégi Általános Iskola tanulói gyermektánc-bemutatóval kedveskedtek a közönségnek, majd a templomban már nagy sikerrel szerepelt Bacsó Ágnes, krasznokvajdai diáklány kápráztatta el a közönséget csodálatos hangjával. Óriási sikerrel szerepeltek a krasznokvajdai Standard táncosok, akik 4 alkalommal is színpadra léptek a délután folyamán színesebbnél színesebb előadásaikkal. Az idén alakult Krasznokvajdai Idősek Népdalköre nem kisebb sikert könyvelhetett el magának, hiszen fellépésüket óriási taps és megelégedés követte, nem kevésbé a már szintén a templomban is fellépő, Felvidékről érkező Harmaci Kórus előadását is.

Pár perces frissítő illetve kávé után folytatódott az előadássorozat, a Krasznokvajdai Általános Iskola gyermekeinek furulya előadásával és a Gagybátori Kórus népdalaival.

Igazi hangulatteremtő előadás következett a Krasznokvajdai Cserehát Néptánc Együttes produkciójában, majd a több országban is sikerrel fellépő Nyíregyházi Igrice Néptánc Együttes szórakoztatta a közönséget. Ők nagy hírnevet szereztek a településünknek, hiszen egy 1949-ben Gagybátorban készült felvételen bemutatott táncokat dolgoztak fel és több országban, mint gagybátori táncot mutatják be, illetve tanítják.

Vacsora után táncház következett, ahol az említett gagybátori táncokat tanította az Igrice Néptánc Együttes, a Nyíregyházi Bürkös hagyományőrző népzenekar kíséretében a vendégseregnek. A szombati rendezvényünk zárása után nagy megelégedéssel távoztak vendégeink.

A szokásos vasárnap délelőtti istentiszteleten Bódi Noémi helyi lelkész hirdetett Igét, majd az azt követő ebéd után az encsi és a helyi gyülekezetek gyermekei egyházzenei bemutatót tartottak, egy-egy zsoltár és dicséret előadásával. Egy csodálatos együtténeklés alkalmával a 346. dicséretet tanulta meg a gyülekezet Baksy Mária esperes asszony vezetésével.

Az Ökumenikus istentiszteletünkön Veress Zoltán felsővadászi római katolikus plébános 2Mózes 3,1-6 verse alapján prédikált Isten szeretetéről. Az istentisztelet zárásaként Juhász Erika népdalénekes lépett fel Dsupin Pál zenei kíséretében, aki tárogatón, furulyán és dudán kísérte a művésznőt.

Egyházi rendezvényünk zárása után a vendégsereg átvonult az önkormányzati hivatal udvarán felállított sátorhoz, ahol vacsorával vártuk kedves vendégeinket és szeretetben és örömben töltöttük el az estét.

Balla Ferenc

Gagybátor polgármestere, presbiter