„Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek 11,25)

Mi, az iskola tanítói, nevelői fontos feladatunknak tekintjük a hitre nevelés mellett, országunk, nemzetünk értékeinek megismertetését, hagyományaink ápolását, a tágabb és szűkebb környezetünk védelmét. Ezeket a feladatokat szem előtt tartva szervezzük meg különböző programjainkat. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ezek az események:

- egészítsék ki és egyben erősítsék a tanórai oktató-nevelő munkánkat;

- alapozzák meg a hitéletre nevelést;

- neveljenek hazafiságra;

- segítsék a környezettudatos magatartás kialakítását.

2004-től, az iskola alapítása óta arra törekszünk, hogy a rendezvények között legyenek olyanok, amelyeket évről évre megszervezünk, hogy így váljanak hagyománnyá.

A tavaszi események sorát ebben az évben is a nőnap nyitotta meg március 8-án. A fiúk szeretettel és tisztelettel köszöntötték lányosztálytársaikat, intézményünk tanítónőit és nő dolgozóit. Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a gimnazistákkal együtt ünnepi istentiszteleten emlékeztünk meg e dicső napról és hőseiről. A Kossuth-szobornál büszkén szavalták kicsinyeink a Nemzeti dalt és énekelték a Kossuth-nótát. Március 22-én, a víz világnapján a Bodrog folyóhoz sétáltak le tanulóink a napközis nevelők vezetésével. Megfigyeléseiket, élményeiket rajzokban örökítették meg. Március 28-án a leendő első osztályos gyerekek szüleit vártuk nyílt napra. Délelőtt hittan, irodalom és matematika órákon, délután kézműves foglalkozásokon tekinthettek bele az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkába. Április 11-én a költészet napján a gimnáziumba kaptunk meghívást. Hagyománnyá kezd válni, hogy ezen a napon reggeltől délutánig folyamatosan versek felolvasása történik. Tanulóink és nevelőink Pósa Lajos verseinek felolvasásával tették emlékezetessé ezt a nemes kezdeményezést. Április 12-én Kovácsné Hegedűs Ágota nagytiszteletű asszony, hitoktatónk tartott húsvéti reggeli áhítatot. Délután játszóház várta a gyerekeket. A szülőket pedig rövid műsorral örvendeztettük meg, ahol a húsvéti ünnepkör hagyományait elevenítettük fel. Április 18-án a Művelődés Házában „Diákésszel, diákkézzel" címmel kiállítás nyílt, melyre mi is kaptunk meghívást. Ügyes kezű diákjaink tavaszi munkáiból válogattuk össze a kiállítás anyagát, mely nagy tetszést váltott ki és ajándékutalvánnyal jutalmazták. Április 22-e a Föld napja alkalmából az ősszel telepített cserjék és fácskák környékét gyomláltuk és locsoltuk, s évelő virágokat ültettünk közéjük. Április 27-én a költészet napján meghirdetett házi szavalóversenyre került sor. A két osztályból 14-14 gyerek szavalta el kedvenc versét. Mindkét osztályból az 1-3 helyezettet jutalmaztuk. Május 1-jei hagyományt őrizve a kisfiúk apró májusfácskákkal lepték meg a kislányokat és minket, tanító néniket is. Az anyák napjára nagy szeretettel és izgalommal készültünk a gyerekekkel. Május 5-én a helyi szociális otthonban leptük meg műsorunkkal az otthon idős korú lakóit. Az iskolában pedig a gyerekek édesanyjuknak, nagymamájuknak kedveskedtek versekkel, dalokkal, ajándékkal. 7-én a református templomban a sárospataki gyülekezet nagymamáit és anyukáit örvendeztettük meg.

Az események sorába tartoznak a tanulmányi versenyek is. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik országos versenyeken vettek részt. Az Apáczai Kiadó Szivárvány újságjának 7 fordulós levelezős feladatmegoldó versenyén országos döntőbe jutottak és szép eredményt értek el első osztályos tanulóink:

Tamás Ilka - természetismeret tantárgyból

Móré Zsófia - anyanyelv tantárgyból

Sánta Soma - matematika tantárgyból

Másodikos diákjaink a „Kócsagtoll" levelezős szépírási versenyen vettek részt. Az eredmény még nem érkezett meg. Számtalan helyi és országos rajzpályázatra küldtünk be munkákat.

Az év további programjai között a sport, a játék, a kirándulás lesz többségben. De legfontosabb a tanév sikeres zárása. Isten segítségével minden erőnkkel azon leszünk, hogy iskolánk minden tanulója képességeinek megfelelően fejezze be a 2005-2006-os tanévet.

Varga Lukácsné

tanítónő