Napi lelki táplálék

Náh 1

Napi Ige – Desző Attila

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom.” (13)


Náhum próféta nevének jelentése: vigasztalás. Isten vigasztaló szavait küldte a déli királyság halálra rémült lakosságához, akik hallották, hogy a brutalitásáról híres asszír sereg hogyan hurcolta el az északi tíz törzs tagjait és terjesztette ki politikai és kultuszi befolyását Júda határáig. A nép fél és retteg, hogy ők is úgy végzik, ahogy az északi testvéreik. A félelem pedig szinte gúzsba köti Isten népét, mert félő volt, hogy a párban igába fogott állatok mintájára Izrael mellé az asszírok befogják Júdát is. A lehetséges jövőtől félt Isten népe. És ez a félelem szinte megbénította őket. A 13. vers Istent szeretetteljes és gondoskodó, az övéire odafigyelő Szabadítóként mutatja be. És amikor Isten szabadít, akkor nem finomkodik. Nem leemeli az asszír igát Júdáról, hanem egyenesen össze is töri, hogy megakadályozza az asszírokat abban, hogy Júdát is fogságba vigyék. És amikor azt mondja, hogy leszaggatja a köteleket, akkor ezzel a nép szabadságát adja vissza. Ő azóta sem változott. Ma is ugyanilyen szabadító Isten az Úr!

Azt hiszem mindannyian érezzük, hogy az utóbbi 10 esztendő egy minden tekintetben bizonytalan időszak volt. Annyi dolog történt velünk, annyi szörnyűség követte egymást, hogy csak kapkodtuk a fejünket és ha jött egy nyugalmasabb idő, akkor sem tudtunk kiengedni, hanem azt vártuk, hogy mi jön még? A tv-ben és a rádióban, de az interneten ma is rendre ránk tolják a sok szenzációhajhász hírt, hogy most éppen mitől kell félnünk, mitől kell rettegnünk, mitől óvakodjunk, miket kerüljünk. Az ember pedig annyira bele tud forogni a félelembe, hogy észre sem veszi, hogy a félelem megkötözi. Annyi minden képes sakkban tartani az ember idegrendszerét! Felvételi, munkahely váltás, költözés, párkapcsolati krízis, pénzügyi gondok, államvizsga, egészségügyi problémák, veszteségek, kicsinyes emberi bántások, sértődések, érzelmi zsarolások, olyan komplex élethelyzetek, amelyekben tehetetlenek vagyunk. Testvér, te mitől félsz? Milyen lehetséges jövő bénítja a mindennapjaidat? Ha az Úr Jézusé a szíved, akkor pontosan tudod, hogy megy ez. Mered-e hinni az Ő ígéretét, hogy veled van és veled marad minden napon, történjék bármi? Mert ez a Krisztusba vetett hit minden élethelyzetben hatalmas felszabadító erőforrásod lehet. Ha a jövődet az Ő kezébe tetted, akkor bízz is benne, hogy Ő a kezében tartja az eseményeket! Ő képes összetörni minden rád nehezedő igát és az Ő kezében a félelmeid kötelei is füstként párolognak el. Náhum fő üzenete az, ami minden Krisztusban elrejtett életnek is szól, s amit egy ifjúsági énekben így énekelnek a fiatalok: „Ne félj! Az Úr veled van! Ne félj! Mindig veled van! Ne félj! Csak fogd az Ő kezét!”


Imádság:

Kegyelemnek és irgalomnak Istene! Milyen vigasztaló és erőt adó látni azt,

ahogyan népedről gondot viselsz. Kezedben tartod történelmük fonalát, és bár

megítéled őket, de gondod van a szabadításra is. Áldalak téged minden összetört

igáért, a szabadításért melyet megtapasztaltak, és áldalak azért, hogy Jézusban

engemet is megszabadítottál. Add kegyelmed és segítséged ahhoz kérlek, hogy

ebben a szabadságban megálljak, kitartsak és növekedjek. Ámen.

Korábbi napok napi lelki táplálékai