Napi lelki táplálék

Lk.10,25-37

Napi Ige – Makay László

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

..."Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!" Lk.10,-37


Az irgalmas samaritánus történetét jól ismerjük, a 72 tanítvány kiküldetése és visszatérése után olvasható. Lukács feljegyzi számunkra, hogy a 12 tanítvány után a 72 tanítvány is ugyanazokkal a tapasztalatokkal tér vissza az evangélium hirdetése után. Isten erőt ad a szolgálathoz, sőt ettől többet is! Tapasztalni lehetett, hogy Isten ereje mindent legyőz. Amit hittek a tanítványok, azt a mindennapok valóságában tapasztalták is! Amit kicsiben kezd az ÚR, azt nagyban folytatja( először 12 tanítvány, majd 72 ) vagyis nincs kivétel, mindannyiunkra vár szolgálat. A lusta fotelkereszténység kísértése kivétel nélkül leselkedik ránk és megpróbál elcsábítani mindenféle hazugsággal. Isten lelke figyelmeztessen és bátorítson bennünket az irgalmas samaritánus példáján keresztül. Figyelmeztessen, hogy Istent szolgálva nem válogathatjuk meg finnyáskodva, hogy ki érdemli meg az ÚR segítségét és ki nem. Nem mi döntjük el, ki hallhatja a szabadítás üzenetét és ki az, aki túl bűnös ehhez (vagyis nem igazolhatjuk magunkat önkényes bibliaértelmezéssel). Bíztasson ez a beszélgetés minket, hogy nem kell nagyhírű szuperkereszténynek lenni a szolgálathoz, hanem szívből Istenre figyelve megtenni, amire lehetőségünk van. Úgy legyünk irgalmasok másokhoz, ahogy hozzánk is irgalmas volt Isten. Hajlandóak vagyunk erre?

Korábbi napok napi lelki táplálékai