Napi lelki táplálék

 • Napi Ige

  Gal 4,21–31

  “Ezért tehát, testvéreim: mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk.” (31)
 • Heti útravaló – Hangóné Birtha Melinda

  Zene nélkül

  Valahol Európában megszólalt egy dal, amikor a háború árnyéka vetült a világra és erőt, reményt adott egy maroknyi gyereknek.” Mert a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel…

Korábbi napok napi lelki táplálékai

2023. 12. 05.

 • Napi Ige

  Gal 4,12–20

  "Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kivájtátok és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek?" (15-16)
 • Heti útravaló – Hangóné Birtha Melinda

  Zene nélkül

  Valahol Európában megszólalt egy dal, amikor a háború árnyéka vetült a világra és erőt, reményt adott egy maroknyi gyereknek.” Mert a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel…

2023. 12. 04.

 • Napi Ige

  Gal 4,1-11

  Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. (6-7)
 • Heti útravaló – Viola Judit

  Paroles, paroles, paroles

  "Az emlékezetes olasz dalok egyikének volt a refrénje a címbeli idézet. Hogy jön ez most ide? Ez jutott eszembe, amikor ránéztem a netes felületekre advent első hetében."

2023. 12. 03.

 • Napi Ige

  Galata 3,19-29

  …a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. (24-25.)
 • Heti útravaló – Ifj. Csomós József

  Érték-rend

  "Ahogy szépen lassan csúszunk bele az ünnep letagadhatatlan valóságába, egyre nehezebb távolságot tartani attól az őrülettől, ami jön és ami van."

2023. 12. 02.

 • Napi Ige

  Galata 3,1-18

  …akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. (1.)
 • Heti útravaló – Ifj. Csomós József

  Érték-rend

  "Ahogy szépen lassan csúszunk bele az ünnep letagadhatatlan valóságába, egyre nehezebb távolságot tartani attól az őrülettől, ami jön és ami van."

2023. 12. 01.

 • Napi Ige

  Galata 2,15-21

  Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (19-20.)
 • Heti útravaló – Ifj. Csomós József

  Érték-rend

  "Ahogy szépen lassan csúszunk bele az ünnep letagadhatatlan valóságába, egyre nehezebb távolságot tartani attól az őrülettől, ami jön és ami van."

2023. 11. 30.

 • Napi Ige

  Galata 2,11-14

  Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. (11-12.)
 • Heti útravaló – Ifj. Csomós József

  Érték-rend

  "Ahogy szépen lassan csúszunk bele az ünnep letagadhatatlan valóságába, egyre nehezebb távolságot tartani attól az őrülettől, ami jön és ami van."