Óvodapedagógus munkakör

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola,


A Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda pályázatot(3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.) hírdet óvodapedagógus munkakör betöltésére:


Alkalmazás időtartama:
- határozatlan idejű (a fenntartó hozzájárulásával)
Alkalmazás jellege:
- teljes munkaidő
Munkabér: - a köznevelési törvényben meghatározottak szerintMunkakörök betöltésének legkorábbi időpontja:- 2022. 08. 01.a) Pályázati feltételek: Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai
végzettség, büntetlen előélet.
b) Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
Az iskolai végzettséget igazoló oklevél/oklevelek fénymásolata.
Hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a
jelentkező nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, valamint cselekvőképes legyen
Önéletrajz, motivációs levél.
c) A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
d) A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.


e) További információk: a pályázatot az alábbi címre várjuk:
Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda
3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.


A pályázat elektronikus formában is beadható: refiskola.szirma@gmail.com
Bővebb felvilágosítás a 06-46-405-124-es telefonszámon kérhető.

Álláspályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Formátum: .pdf

Méret: 275848KB

Nyilatkozat szemelyes adatok kezelese_Pályázathoz

Formátum: .pdf

Méret: 419849KB