Iskolatej 2024 - Ajánlati Felhívás

Óvoda- és iskolatej ajánlattételi kiírás 2024

Formátum: .pdf

Méret: 316742KB

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS

Ajánlatkérő neve: Tiszáninneni Református Egyházkerület

Ajánlatkérő címe: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

Ajánlatkérő levelezési címe: 3501 Miskolc, Pf. 155.

Ajánlatkérő adószáma: 19542403-1-05

Fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: 11682040

Fenntartó Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti típusa: egyházi jogi személy

Képviselő neve: Pásztor Dániel püspök

Elérhetősége:

- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: phivatal@tirek.hu

Kapcsolattartó neve: dr. Újhelyi János

Elérhetősége:

- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: oktugy@tirek.hu

A beszerzés tárgya:

A jelenleg hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej beszerzése a jelen ajánlattételi kiírásban szereplő óvodák, iskolák, illetve azok telephelyei részére, az ott feltüntetett gyermek- és tanulói létszám, és az alábbi - valamennyi intézményben kiosztandó, a rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdésének megfelelő - termékek körére vonatkozóan:

Sorszám Megnevezés
1. „I/a. Félzsíros tej 1/1 2,8% dobozos

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatát csak a kiírt termékre tegye meg.

Ellátandó intézmények- telephelyek
Név OM azonosító Becsült gyermek-, illetve 1-8
évfolyam tanulói létszám (fő)
Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola és Óvoda 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2-6.
201699
3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 98.
- Óvoda
telephely 52
Miskolc-Szirmai
Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/a.
201802
3521 Miskolc, Óvoda u. 7. - Óvoda telephely 95
Pitypalatty-völgyi
Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3777
Parasznya, Dózsa Gy. u. 16.
029131 163
Miskolc-Diósgyőri
Református Általános Iskola és Óvoda 3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 14.
028995
3535 Miskolc, Erdész út. 1. - Óvoda telephely 74
Irinyi János
Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Diákotthon
202738
3700 Kazincbarcika, Hámán Kató u. 1. - Óvoda telephely 75
3787 Tomor, Kossuth út 45. - Óvoda telephely 30
Sárospataki
Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950
Sárospatak, Rákóczi u. 1.
039227
3950 Sárospatak, Tompa Mihály út
1.
telephely (általános iskola) 245
Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
200887
3900 Szerencs, Kassa u. 31. -
Óvoda
telephely 52
Eötvös József
Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,
Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 3360 Heves, Dobó u.
29.
201724
3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19. - Óvoda telephely 95
Miskolci Édenkert Református Óvoda 3529 Miskolc, Görgey út 20. 203540 50
3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 5. telephely 50
3508 Miskolc, Templom utca 18/A. telephely 50
Igazkincs Református Óvoda 3950 Sárospatak, Kazinczy Ferenc út 48. 203544 60
Gyermeksziget Református Óvoda 3860 Encs, Szeles u. 4. 203563 52

Szerződés típusa: Szállítási szerződés.

A szerződés időtartama: 2024/2025. tanév, nevelési év.

Szállítási időszak kezdete: 2024. szeptember 1.

Szállítási időszak vége: az iskolában a 2024/2025. tanév rendjéről szóló jogszabályban meghatározott tanítási év utolsó tanítási napja, óvodában az iskolára előzőekben meghatározott nappal egyező nap.

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlattételi felhívás, a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint, egy héten legfeljebb 3 tanítási napon, kedvezményezettekként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Rendelet 3. számú mellékletében foglalt szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásban rögzíteni.

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat dokumentumokat kell tartalmazniuk:

1.) A rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, adószáma,

képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és elérhetőségei.

2.) Azon intézmények neve, címe, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást.

Amennyiben az adott intézmény tekintetében több telephely érintett, úgy mindegyik telephely címét fel kell tüntetni.

3.) A szállító nyilatkozata a Rendelet 10. §-ában foglalt pontozási rangsorolási

kritériumok tekintetében.

4.) Az ajánlattevő nyilatkozata, amennyiben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,

hogy

- az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak és

- ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs.

5.) Ajánlatát úgy adja meg, hogy az a beszerzés tárgyában meghatározottakon túl

tartalmazza a 4. §. (1) bekezdésében foglalt elnevezést is.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

- Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával

ellátva, az ajánlatkérő levelezési címére: 3501 Miskolc, Pf. 155.

- A borítékon fel kell tüntetni: ”Óvoda- és Iskolatej ellátására ajánlat”

Ajánlattétel beérkezési határideje: 2024. május 12.

Ajánlatok bontása: 2024. május 15. szerda 10:00

Bontás helyszíne: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

Az ajánlatok bontására tisztelettel meghívjuk az Ajánlattevőket!

Tájékoztatás:

Ajánlattevő egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlattételi kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír, egyéb termékeket nem tud figyelembe venni.

Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 10. §-a alapján rangsorolni kell.

Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátására több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint fenntartó a mindenkor hatályos irányadó rendeletben megállapított támogatási összegen felül nem vállal önrészt az adott termék esetében, amennyiben ezen feltétel teljesítését az ajánlattevő nem tudja vállalni, úgy a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartja magának a jogot jelen eljárás eredménytelennek nyilvánítására.

Miskolc, 2024. május 2.