Iskolatej 2023 - Ajánlati Felhívás

Ajánlati_felhívás_23

Formátum: .docx

Méret: 27503KB

AJÁNLATI KIÍRÁS

- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: phivatal@tirek.hu

Kapcsolattartó neve: Kojszáné dr. Buró Diána

Elérhetősége:

- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: iskugy2@tirek.hu

A beszerzés tárgya:

A jelenleg hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az ajánlattételi felhívás szereplő óvodák részére, az ott feltüntetett gyermek létszám, és az alábbi termék körére vonatkozóan:

„I/a. teljes/félzsíros tej 1l 2,8%

Ellátandó intézmények- telephelyek
Név OM azonosító Becsült gyermek létszám (fő)
Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola és Óvoda 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2-6.
201699
3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 98.-Óvoda telephely 52
Miskolc-Szirmai
Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/a.
201802
3521 Miskolc, Óvoda u. 7.-Óvoda telephely 81
Eötvös József
Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 3360
Heves, Dobó u. 29.
201724
3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19.- Óvoda telephely 100
Miskolc-Diósgyőri
Református Általános Iskola és Óvoda 3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 14.
028995
3535 Miskolc, Erdész út. 1.-Óvoda telephely 72
Irinyi János
Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Diákotthon
202738
3787 Tomor, Kossuth út 45. Óvoda telephely 30
3700 Kazincbarcika, Építők útja 2. Óvoda telephely 55
Szalay Sámuel
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 3527 Miskolc, Éder
György u. 1.
028954 50
Igazkincs 3950
Sárospatak, Kazinczy Ferenc út 48.
203544 60
Miskolci Édenkert
Református Óvoda 3529 Miskolc, Görgey út 20
203540 50
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 5. telephely 50
Gyermeksziget Református Óvoda
3860 Encs, Szeles utca 4.-Óvoda
203563 52

Szerződés típusa: Szállítási szerződés
A szerződés időtartama: 2023/2024. nevelési év
Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:
Az ajánlattételi felhívás, a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint, egy héten legfeljebb 4 tanítási napon, kedvezményezettekként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Kincstár honlapján közzétett szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásban rögzíteni.
Az ajánlatot formailag és tartalmilag a 19/2021. (V.5.) AM rendeletben meghatározottakkal összhangban kell elkészíteni.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
- Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón, az ajánlatkérő levelezési címére: 3501 Miskolc, Pf. 155.
- A borítékon fel kell tüntetni: „Iskolatej ellátására ajánlat”
Ajánlattétel beérkezési határideje: 2023. május 12.
Ajánlatok bontása: 2023. május 15. péntek 10:00
Bontás helyszíne: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

Tájékoztatás:
Azon intézmények tekintetében amelyeknél a szállító vállalja a szállítást, több telephely esetén mindegyik telephely címét fel kell tüntetni.
Ajánlattevő egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír.
Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 10-15. §-a alapján rangsorolni kell.
Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.
A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint fenntartó a mindenkor hatályos irányadó rendeletben megállapított támogatási összegen felül nem vállal önrészt az adott termék esetében, amennyiben ezen feltétel teljesítését az ajánlattevő nem tudja vállalni, úgy a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartja magának a jogot jelen eljárás eredménytelennek nyilvánítására.
A rangsorolás eredményéről a fenntartó a kérelmezőt minden év május 24-ig értesíti.

Miskolc, 2023. május 4.