Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program ajánlati felhívás

AJÁNLATI KIÍRÁS

Formátum: .docx

Méret: 26033KB

Letöltés

Iktatószám: 643/2022

AJÁNLATI KIÍRÁS


- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: phivatal@tirek.hu

Kapcsolattartó neve: Kojszáné dr. Buró Diána

Elérhetősége:

- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: iskugy2@tirek.hu

A beszerzés tárgya:

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program szabályozásáról szóló 15/2021. (III.31.) AM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az ajánlattételi felhívásban szereplő iskolák, tagiskolák, telephelyek részére, a feltüntetett tanulói létszám - valamennyi iskolában kiosztandó, a rendeletnek megfelelő - termékek körére vonatkozóan.

Ellátandó intézmények- telephelyek
Név OM azonosító Becsült tanulói létszám 1-6
évfolyam (fő)
Petőfi Sándor
Református Általános Iskola 3980 Sátoraljaújhely, Petőfi u. 9.
201700 158
Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2-6.
201699 282
Miskolc-Szirmai
Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/a.
201802 250
Pitypalatty-völgyi
Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3777
Parasznya, Dózsa Gy. u. 16.
029131 141
Miskolc-Diósgyőri
Református Általános Iskola és Óvoda 3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 14.
028995 310
Irinyi János Református
Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon
202738
Tompa Mihály Református Általános Iskola
3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 39/A.
telephely, tagintézmény 307
Sárospataki
Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950
Sárospatak, Rákóczi u. 1.
039227
Sárospatak Tompa Mihály út 1. telephely, tagintézmény 240
Hernádnémeti
Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola
3564 Hernádnémeti, Petőfi S. 85.
029122 264
3716 Újcsanálos, Kossuth tér 1. telephely, tagintézmény 48
Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
200887 409
Szalay Sámuel
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3527 Miskolc, Éder György u.
1.
028954 140

Szerződés típusa: Szállítási megállapodás

A szerződés időtartama: 1+2 tanév (2022/2023. tanév, 2023/2024. tanév, 2024/2025. tanév) iskolai elégedettség függvényében.

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlattételi felhívás és a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

- Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón, az ajánlatkérő levelezési címére: 3501 Miskolc, Pf. 155.

- A borítékon fel kell tüntetni: „Iskolagyümölcs ellátására ajánlat”

Ajánlattétel beérkezési határideje: 2022. április 30.

Ajánlatok bontása: 2022. május 05. csütörtök 10:00

Bontás helyszíne: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

Tájékoztatás:

Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 6. §-a alapján rangsorolni kell.

Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

Nyertes ajánlattevőként a rendelet szerinti valamint a jelen ajánlati kiírásban rögzített értékelési szempontonként az első ranghelyre sorolt Ajánlattévővel kíván szerződést kötni. Amennyiben az első ranghelyre sorolt Ajánlattévővel a szerződéskötés az Ajánlattévő érdekkörében felmerülő oknál fogva nem jön létre, úgy Ajánlatkérő – valamennyi feltétel fennállása esetén – a második ranghelyre sorolt Ajánlattévővel kíván szerződést kötni.