- Iskolatej 2022 - Ajánlati Felhívás

Az alábbiakban letölthetik 2022-es iskolatej program ajánlati felhívását

Iskolatej 2022

Formátum: .docx

Méret: 28470KB

AJÁNLATI KIÍRÁS

- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: phivatal@tirek.hu

Kapcsolattartó neve: Kojszáné dr. Buró Diána

Elérhetősége:

- telefon: 06/46-563-563

- e-mail: iskugy2@tirek.hu

A beszerzés tárgya:

A jelenleg hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az ajánlattételi felhívás szereplő iskolák, óvodák, telephelyek részére, az ott feltüntetett gyermek létszám, és az alábbi termékek körére vonatkozóan:

Ellátandó intézmények- telephelyek
Név OM azonosító Becsült gyermek létszám (fő)
Petőfi Sándor
Református Általános Iskola 3980 Sátoraljaújhely, Petőfi u. 9.
201700 220
Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola és Óvoda 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2-6.
201699 372
3860 Encs, Szeles utca 4.-Óvoda telephely, tagintézmény 52
3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 98.-Óvoda telephely, tagintézmény 50
Miskolc-Szirmai
Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/a.
201802 315
3521 Miskolc, Óvoda u. 7.-Óvoda telephely, tagintézmény 80
Pitypalatty-völgyi
Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3777
Parasznya, Dózsa Gy. u. 16.
029131 170
Eötvös József
Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 3360
Heves, Dobó u. 29.
201724 63
3371 Átány, II. Rákóczi F. u.
51-53.
telephely, tagintézmény 87
3300 Eger, Deák Ferenc utca 19. telephely,
tagintézmény
78
3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19.- Óvoda telephely, tagintézmény 100
Miskolc-Diósgyőri
Református Általános Iskola és Óvoda 3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 14.
028995 382
3535 Miskolc, Erdész út. 1.-Óvoda telephely, tagintézmény 76
Irinyi János
Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Diákotthon
202738
Tompa Mihály Református Általános Iskola 3700 Kazincbarcika,
Alsóvárosi krt. 39/A.
telephely, tagintézmény 405
3787 Tomor, Kossuth út 45. Óvoda telephely, tagintézmény 30
3700 Kazincbarcika, Építők útja 2. Óvoda telephely, tagintézmény 65
Sárospataki
Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 3950
Sárospatak, Rákóczi u. 1.
039227 0
Sárospatak Tompa Mihály út 1. telephely, tagintézmény 332
Hernádnémeti
Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola
3564 Hernádnémeti, Petőfi S. 85.
029122 326
3716 Újcsanálos, Kossuth tér 1. telephely, tagintézmény 66
Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.
200887 520
Szalay Sámuel
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 3527 Miskolc, Éder
György u. 1.
028954 225
Óvoda tagintézmény 50
Komlóstetői
Református Általános Iskola 3533 Miskolc Olvasztár utca 1.
028988 180
Igazkincs 3950 Sárospatak,
Kazinczy Ferenc út 48.
203544 60
Miskolci Édenkert
Református Óvoda 3529 Miskolc, Görgey út 20
203540 49
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 5. telephely, tagintézmény 49

Szerződés típusa: Szállítási szerződés

A szerződés időtartama: 2022/2023. tanév

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Az ajánlattételi felhívás, a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint, egy héten legfeljebb 4 tanítási napon, kedvezményezettekként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítására, kiosztására irányul, melyek szállítását a Kincstár honlapján közzétett szállítási szerződés mintának megfelelően kell írásban rögzíteni.

Az ajánlatot formailag és tartalmilag a 19/2021. (V.5.) AM rendeletben meghatározottakkal összhangban kell elkészíteni.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

- Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón, az ajánlatkérő levelezési címére: 3501 Miskolc, Pf. 155.

- A borítékon fel kell tüntetni: „Iskolatej ellátására ajánlat”

Ajánlattétel beérkezési határideje: 2022. május 12.

Ajánlatok bontása: 2022. május 13. péntek 10:00

Bontás helyszíne: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

Tájékoztatás:

Azon intézmények tekintetében amelyeknél a szállító vállalja a szállítást, több telephely esetén mindegyik telephely címét fel kell tüntetni.

Ajánlattevő egy adott intézmény vonatkozásában csak azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott intézmény kapcsán a fenntartó előír.

Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 10-15. §-a alapján rangsorolni kell.

Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

A rangsorolás eredményéről a fenntartó a kérelmezőt minden év május 24-ig értesíti.

Miskolc, 2022. május 5.