reForrás reformációs szám lapzárta

A Tiszáninneni Református Egyházkerület lapja, a reForrás magazin egyik küldetése, hogy foglalkozzon a hétköznapi embereket érintő témákkal, emellett természetesen folytatni kívánja eddigi küldetését, közzétenni gyülekezeteink életjeleit is, így nagy szeretettel várjuk a gyülekezeteink életéből a reformáció ünnepére megjelenő számba közlésre szánt anyagokat, 2023. szeptember 15-ig. E-mail címünk változatlan: srlszerk@gmail.com

Az eseményekről szóló beszámolókat a terjedelmet illetően 400 szóban, vagy 3000 karakterben (szóközzel) várja a szerkesztőség, ha egy mód van rá képes illusztrációval együtt.


Kérdésekkel, információkkal keressék bizalommal Csomós Balázst 06 30 432 60 08 vagy az egyházmegyék referenseit az alábbiak szerint:


Abaúji egyházmegye - Szallay László Pál - 30-960-0425
Borsod-Gömöri egyházmegye - Marozsák Dániel- 30-630-7745
Egervölgyi egyházmegye - Anda judit - 30-331-0090
Zempléni egyházmegye - Baksy János - 30-682-8935