Megjelent a reForrás húsvéti száma

-2023-

Az újság hasábjain olvashatnak a húsvéti ünnepekre készülve, meditációkat, történeteket és portrékat kerületünk életéből. Ezen az éven is fogalkozunk a házasság hetével, az egyetemes imahéttel, de gyülekezeteink és intézményeink is beszámolnak a karácsony óta eltelt időszakról.

"Róla és rólunk szólnak azok a „karcolatok”, amelyek megpróbálják visszatükrözni lelkipásztorok, presbiterek, fiatalok és idősebbek nehéz vagy éppen hálával megélt élethelyzeteit. A feltámadás csodájának a bizonyosságával adjuk kézbe ezeket az írásokat, hogy a felénk forduló arcokban az élő Krisztust lássuk meg." /Arcok/ B.Melinda főszerkesztő

Feltámadt címmel olvashatják a reForrás Magazin húsvéti számának meditációját az érdeklődők Barna Sándor az Egyházkerület lelkészi főjegyzőjétől.

A lelkipásztori hivatásról a húsvéti ünnepek kapcsán Dr. Kis Klára értekezik. Igazat mondd, ne csak a valódit rovatunkban pedig a presbiteri szolgálatról kérdeztük gyülekezeteink tagjait. Új gyereksarok rovatunkat azért indítottunk hogy kicsik se maradjanak ki.

2

Folytatjuk egyház értelmezés rovatunkban Szalay László Pál Második Helvét Hitvallásról szóló gondolatait és Hivatás és szolgálat rovatunkban a Szikszói Református Egyházközség lelkészével folytatott beszélgetését.

A Házasság Hete kapcsán Dérer Zsolt lelkipásztor kapcsolati tanácsaiból olvashatunk néhányat, míg a Történet és recept rovatunkban két egzotikusabb étellel ismerkedhetünk meg. A rovat alapját adja a receptekhez köthető történet „A legszebb szó” címmel.

Egyházkerületünk területén működő református intézményeink és gyülekezetink is hírt adnak magukról a karácsony óta eltelt időszakról.

reForras_ujsag_220x284mm_20230317_HQ-60

Egyház és Irodalom rovatban pedig olvashatnak a 200 éves himnusszal kapcsolatban. A nemezeti imádságunk keletkezéséről, tartalmáról és mélységéről, két szakavatott személyt is kérdeztünk Juhász Anna irodalmárt, Prima díjas kulturális menedzsert és Győri János irodalomtörténészt.