Lévay József Díjat kapott Szabó Dániel

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Lévay József Díjat adományozott Szabó Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület korábbi főgondnoka részére. A kitüntetés átadására 2024. március 13-án került sor, a Vármegyeháza dísztermében tartott ünnepi közgyűlés keretében.

Vármegyénk önkormányzatának közgyűlése 2024. február 15-én tartott ülésén döntött arról, hogy a Lévay József Díjat, amelyből naptári évenként egy adományozható, ebben az esztendőben Szabó Dánielnek ítéli. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Lévay József Díja azoknak a vármegyében élő és tevékenykedő, vagy a vármegyében született, vagy munkásságukkal a vármegyéhez kötődő személyeknek adományozható, akik magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki a közösség érdekében a közigazgatás, a közélet, a hatóságok munkája, működése vagy a közszolgálat területén.

Szabó Dániel testvérünk távollétében a díjat Dr. Domokos Zoltánné, egyházkerületünk székházának igazgatója vette át.


IMG_2100

A kitüntető díj átadásakor a következő laudáció hangzott el:

“Szabó Dániel 1933-ban született Hejőcsabán, lelkész család gyermekeként. Miskolcon, a Lévay József Református Gimnáziumban érettségizett. Mivel az általa választott orvosi egyetemre származása okán nem vették fel, előbb villanyszerelést tanult, majd gépkocsivezetői engedélyt szerzett.

Később beiratkozott a debreceni teológiára. Bár tanulmányait kiváló eredménnyel végezte, Arany János etikájáról szóló szakdolgozata miatt, politikai okokból, nem tartották alkalmasnak a lelkészi pályára. Élete meghatározó élményei közé tartoznak az 1956-os események, melyeket ötödéves teológusként élt át. Barátjával, Irlanda Sándorral élelmet szállított Budapestre a forradalom során. Tanulmányai elvégzése után, a forradalomban való részvételük miatt üldözött lelkipásztorok melletti kiállásáért eltávolították a lelkészi szolgálatból. Angol és német nyelvtanításból élt, majd szállodai portásként dolgozott nyugdíjazásáig. Szabó Dániel a lelkészi szolgálatból való eltávolítása után is aktív részt vállalt a Magyarországi Református Egyház életében. Missziói munkát végzett a romák körében, konferenciákat szervezett, de részt vett falusi templomok renoválásában is.

A rendszerváltás után két ciklusban, 1990-ben és 1996-ban választották a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnokává. E feladatkörében részt vett a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Lévay József Református Gimnázium újraindításában, de kulcsszerepet játszott a Károli Gáspár Református Egyetem és a kárpátaljai református iskolák elindításában is. 1997-ben az MRE Zsinatának világi elnökévé választották. Részt vett a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata szervezésében, annak missziói bizottságát elnökölte.

dsc0330-bfca929c4c

Fotó: Bazánth Ivola

Szabó Dániel életében kiemelt szerepet játszik a misszió: Krisztus kereszthalálának és váltságának az emberekkel való megismertetése, és megtérésre hívásuk. Határainkon belül végzett munkája mellett részese a külmissziónak is: kapcsolatot ápol Oroszország, Kína, Korea és Japán protestáns közösségeivel is. Missziói tevékenységének elismeréseként az Egyesült Államokbeli Montreat Collegetől doktori címet, a kanadai Montreal Egyetemtől és a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézettől díszdoktori címet kapott. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tiszteletbeli tanára.

Számos egyesület, alapítvány munkájában vesz aktívan részt. A teljesség igénye nélkül: Magyar Presbiteri Szövetség, Magyar Evangéliumi Szövetség, Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete.

Emellett Szabó Dániel ma - kilencven évesen is - a bodrogközi cigánymisszió aktív szervezője. Ars poeticája a „24 órás szolgálat", éjjel-nappal rendelkezésére áll a hozzá segítségért folyamodóknak.”

A tiszáninneni református közösség őszinte örömmel, Istennek hálás szívvel gratulál Szabó Dániel testvérünknek, Dani bácsinak az elismeréshez.

Kapcsolódó cikk:

„Halld, Urunk, szózatunk, ha mi, semmiségek áldozunk tenéked!” - Isten kegyelméből 90 éves lett D. Szabó Dániel