Lelkipásztorok jelölését várják a Dobos Károly-díjra

Az MRE Missziói Szolgálata ezen esztendőben is várja olyan lelkipásztorok jelölését, akik a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, azt építő, és vele közösséget vállaló szolgatárs. A díjra olyan lelkészek jelölhetők, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év.

A Zs-154/2007. Zsinati Határozat a gyülekezetben szolgáló lelkészek szolgálatát elismerő Dobos Károly díj megalapításáról döntött: „A díjat a lelkipásztori szolgálatot régóta, a 'kevesen is hűséggel', a nem reflektorfényben, falvakban, kisgyülekezetekben, elsősorban kistelepüléseken munkálkodó szolgatársunk kapja. A díj adományozásának feltételei: A díjra az, a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább 20 év.”

Az egyházmegyék lelkészi kara vagy lelkészi kiskörök tehetnek javaslatot és terjeszthetik fel arra érdemes szolgatársukat. A beérkezett javaslatokat ad hoc bizottság vitatja meg, mely döntését a Zsinat tavaszi ülése elé terjeszti.


A díjra felterjesztett lelkipásztor életrajzát és méltatását max. 4 A/4-es oldalon, legfeljebb 5000 karakter terjedelemben, a „Javaslat a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal által alapított díj adományozására” nyomtatványt kitöltve 2024. március 8-ig lehet megküldeni a Missziói Szolgálat elektronikus címére

(e-mail: misszioi.szolgalat@reformatus.hu).

A díj átadására várhatóan 2024 őszén kerül sor.  

MREMSz-csillag-(színes,-háttérnélkül)