IVK

Ifjúság Vezető Képzés a mécses központban

Január utolsó hétvégéjén tartották az ifi vezető képző ez évi első alkalmát, melynek a Mécses Központ adott otthont. A három napos tréningen 32 gyülekezet ifivezetői vettek részt a 16 éves gimnazistáktól a tapasztaltabb gyülekezeti lelkipásztorokig.

Képzés, az elmúlt év során az Országos ifjúsági Misszió égisze alól kikerülve ez éven már a TIREKIFI, az 1RE Budapest, az Exodus, a KRISZBI, a Firesz, valamint magánszemélyek támogatásával valósult meg. Ezen az éven 31-en az első szintre, 8-an a második szintre regisztráltak, azonban a megbetegedések miatt 35 tudtak részt venni az IVK első hétvégéjén.

Péntek este Mike Pál magyarkéci lelkipásztor az Exodus alelnöke nyitóáhítatában a csodákról beszélt, melyeket fontos látnunk körülöttünk és bennünk is. Szombat reggel Török László az 1RE Budapesti Egyetemi Misszió lelkipásztora áhítatában a ifjúsági szolgálat megtervezéséről és annak áráról beszélt .

IMG_7981

Interaktív előadás

A 23 magyarországi, 5 felvidéki és 4 erdélyi református gyülekezetből érkezett résztvevőket két képzési szintre osztották be. Az első szinten végig vették, hogy az ifjúsági munkát milyen biblikus alapértékek mentén lehet hatékonyan végezni, beszéltek az ifjúsági misszióban bekövetkezett változásokról és az elérendő korosztály sajátosságairól. Emellett kiemelt szerepet kapott az is, hogy miként tudják céltudatosan megtervezni szolgálatukat.

A képzés

A Ifjúság vezető Képzés egy kurzusa négyhtvégét jelent. A frissen csatlakozók az első, vagyis a belépő szintre kerülnek, aminek elvégzése után a következő kurzuson már a második szinten folytathatják. A képzés szakmai hátterét az Exodus munkatársai adják.

IMG_7965

Mentorcsoportok

A második szint fő témája az építkezés volt. Ennek egyik kiemelt eleme a kultúra építés, azaz ifivezetőként hogyan tudunk hatást gyakorolni a fiatalok kultúrájára. Hogyan tudjuk építeni közösségeinket és hogyan tudunk eközben mi magunk is épülni.

Az 5 mentorcsoportban az interaktív előadások témájának feldolgozása mellett, a mentorok segítségével igyekeztek megoldásokat keresni a résztvevők által behozott valós problémákra, kérdésekre.

DSC_4563

Dicker Dóra - PontJézus Hálózat

Szombat délután Dicker Dóra volt az IVK vendége, aki a PontJézus online tanítvány neveléssel, mentorálással foglalkozó missziót mutatta be. Ezt követő fórum beszélgetésen Török Lászlót, Jim Brown-t az Exodus Európai igazgatója és Ifj. Csomós Józsefet a Tirek Ifjúsági referensét kérdezték a fiatalok között végzett misszió kérdéskörében.

A szombat esti órákban pedig színdarab formájában, különböző stílusban adták elő az ificsoportok karantén utáni újraindulásának nehézségeit. Az egész hétvége folyamán, a tréningek és csapatépítés mellett kiemelt fontossága volt az egymásért folytatott imádságnak és a közös dicsőítésnek.

A képzés első hétvégéjét vasárnap délután a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági istentiszteletén (REFIT) való részvétellel zárták.