Isten felemel

Két elítélt keresztelésének és konfirmációjának alkalmából úrvacsorás istentiszteletet tartottak a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön kápolnájában. Fábián Szabolcs és Fehér Roland keresztelése és konfirmációja alkalmából az Egyházkerület új énekesfüzeteket adományozott az intézménynek


DSC_9720

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Az eseményen részt vett Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Horgonyi László bv. alezredes, a sátoraljaújhelyi börtön biztonsági és fogva tartási osztályvezetője, Tóth Viktória református lelkipásztor és Emri László, az intézmény katolikus lelkipásztora.

DSC_9718

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Tóth Viktória, aki 11 hónapja szolgál börtönlelkészként a fogvatartottak között, igehirdetésében felidézte Pál Damaszkuszba vezető útját, a pillanatot, amitől a zsidó farizeus élete egy csapásra teljes fordulatot vett, és az utat, melytől Krisztus üldözőjéből Krisztus követőjévé lett, majd a lelkésznő az elítéltek helyzetével párhuzamba helyezve arra is rámutatott, hogy az ilyen fordulat csak is Isten segítségével lehetséges.

Ezután Fábián Szabolcs és Fehér Roland keresztelése és konfirmációja következett a börtön kápolnájában, melyet fél éves felkészülés előzött meg. A fogvatartottak gyülekezeti közössége előtt vallást tettek hitükről, majd egyik társuk imádkozott értük és a közösség konfimrált tagjaival együtt vették magukhoz az úrvacsorai jegyeket.

DSC_9791

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Pásztor Dániel püspök a kiemelt alkalmon köszöntötte a két konfirmált elítéltet. Köszöntőjében az ausztráliai bozóttüzek állatmentésének hasonlatával élt, ahol csak is légi úton volt lehetséges menteni a bajbajutottakat. „A mi életünk megmentése és megtartása is így történik. Isten, aki a magasságban és a szentségben lakozik, látja elveszett voltunkat, hogy rohanunk a saját vesztünkbe, de az Úr nem akarja ezt, ezért lenyúl a magasból és felemel bennünket.„ – mondta az egyházkerület püspöke.

DSC_9817

Fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Horgonyi László büntetés-végrehajtási alezredes köszönetet mondott Tóth Viktória lelkésznek, Pásztor Dániel püspöknek, és az egybegyűlteknek, hogy részt vettek a közös ünneplésen. A két megkeresztelt és konfirmált fogvatartottat Emri László, az intézmény katolikus lelkipásztora is köszöntötte, majd megajándékozta őket egy-egy könyvvel. A fogvatartottak Pásztor Dániel püspöknek egy kézzel faragott és festett református és egyházkerületi címert adtak át.