Imádkozva és dolgozva

Június 13-án, Imádkozva és dolgozva – az egyházak működésének gazdasági megalapozása címmel tartott konferenciát a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért Felelős Államtitkársága Tihanyban.

A köszöntőt Mihályi Norbert Jeromos OSB, a Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség perjele, Dr. Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tartotta.

soltesz_koszonto_03

Ezután Honnan indultunk? címmel hangzott el két előadás. Száraz László c. esperes, c. prépost, püspöki tanácsos, a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa: Isten országa és az anyagi javak az Apostolok cselekedetei tükrében, majd dr. Fedor Tibor, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály vezetője: Az egyházak anyagi helyzete a rendszerváltás időszakában és az egyházi ingatlanrendezés témakörében.

kerekasztal1_02

Két kerekasztal beszélgetést hallhattak a résztvevők. A Hol tartunk most? Helyzetelemzés és kihívások című beszélgetésre Rácsok Andrást, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöki titkárát is felkérték. A másik téma a Jó példák, jövőbe mutató lépések volt. Ebben Hajdú Zoltán Levente, a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálatának főigazgatója képviselte egyházunkat.

kerekasztal2_04

Később három szekcióbeszélgetésből választhattak a konferencia részt vevői: Finanszírozás, Projekttervezés (itt Kósa Mónika, a Magyarországi Református Egyház Pályázati és Beruházási Szolgálat főigazgatója képviselte egyházunkat), Ingatlangazdálkodás.