Elkezdődött a Református imalánc

Élő gyülekezeteiben élő egyház – ezzel a címmel hirdetett országos református imaláncot a gyülekezetek és az egyház lelki megújulásáért a missziói szolgálat az élő Ige évében.

Képernyőkép 2024-05-24 133722

Élő gyülekezeteiben élő egyház program leírása

A Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata 2024-ben, az élő Ige évében országos református imaláncot hirdet gyülekezeteink és egyházunk lelki megújulásáért. Egy olyan lelki ébredésért, amely Isten ránk ragyogó szeretetének a befogadásán és minél teljesebb megélésén, mások felé történő továbbsugárzásán keresztül kívánja Isten dicsőségét szolgálni.

Isten Igéjében bízunk, és Isten Igéjére bízzuk magunkat, egymást, gyülekezeteinket, egyházunkat:

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége! Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld fel a tekintetedet és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek és már jönnek hozzád: fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, ujjongva repes a szíved.” (Ézs 60,1–5/a.)

Az országos református megújulási imaláncot

 • a Szentlélek kitöltetésének ünnepét követő kedden, azaz május 22-én kezdjük el
 • és 15 héten keresztül folytatjuk
 • kedd esti, 20.00 órakor kezdődő imaalkalmakkal
 • egészen szeptember 2-ig, amely hónappal az új gyülekezeti évad kezdődik el a közösségeinkben.

A kedd esténkénti országos imaláncba

 • egyénileg, családilag otthonainkban is be lehet kapcsolódni,
 • de arra kérjük a csatlakozó gyülekezeteket, hogy a templomainkat, gyülekezeti termeinket nyissuk meg erre az órára,
 • ha gyülekezeteink tagjai szívesen jönnének össze imaközösségre ezeken a helyeken.

A Szentírás útmutatása szerint

 • az imádsághoz számos esetben és alkalommal kapcsolódik a böjt,
 • ezért testvéri szeretettel bátorítjuk azokat, akik az imádság mellett böjttel is készek elkötelezni magukat az egyéni és közösségi lelki megújulásra.

Az imaláncot

 • Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke nyitja meg igei üzenettel május 17-én pénteken,
 • majd pedig minden pénteken egy a gyülekezetekben szóróanyagként is terjeszthető igei üzenetet adunk közre, amely a következő heti keddi imaalkalmat készíti elő.
 • Ezeket a híradásokat az országos és az egyházkerületi egyházi sajtóban is tervezzük közreadni, ahogyan a missziói szolgálat, illetve az élő Ige éve internetes felületein is.

Az imaláncba bekapcsolódó gyülekezeteket, településeket

 • szeretnénk a missziói szolgálat honlapján található Magyarország-térképen megjeleníteni,
 • ezért azt kérjük, hogy akik egyszer-egyszer vagy folyamatosan bekapcsolódnak az imaláncba, gyülekezetük és/vagy településük nevének megadásával jelezzék ezt az eloige2024@reformatus.hu e-mail-címen.

Önmagunkat és egymást, gyülekezeteinket és egyházunkat hittel és imádsággal az Úr megújító szeretetére bízzuk.

Imalánc