Vay Ábrahám Díjat vehetett át Dr. Dienes Dénes

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Vay Ábrahám Díjat adományozott Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjtemények igazgatójának. A kitüntetés átadására 2023. november 30-án került sor a Vármegyeháza dísztermében.

A Vármegye önkormányzatának közgyűlése 2023. szeptember 14-én tartott ülésén döntött arról, hogy a Vay Ábrahám Díjat, amelyből naptári évenként egy adományozható, ebben az esztendőben Dr. Dienes Dénesnek ítéli oda.

DSC_9558

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Vay Ábrahám Díja azoknak a vármegyében élő és alkotó, vagy munkásságukkal a vármegyéhez kötődő tudósoknak, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek, valamint közösségeknek adományozható, akik különösen a természet-, a társadalom-, a bölcsészet-, az alkalmazott és a műszaki tudományok területen kimagasló eredményt értek el.

Laudáció

A kitüntető díj átadásakor a következő laudáció hagzott el:

„Dr. Dienes Dénes 1956-ban született Alsóvadászon. 1975-ben érettségizett a Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Érettségi után a Hungarhotels Avas Vendéglátóipari Vállalat miskolctapolcai Juno Szállójában dolgozott pincérként.

Felnőttként jelentkezett a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, ahol 1985-ben református lelkipásztori oklevelet szerzett. Lelkészi szolgálatát Ároktő és Tiszadorogma gyülekezetekben kezdte: 1981-1985 között segédlelkészként, 1985-1989 között beiktatott lelkipásztorként. 1990-1994 között Alsóvadász, Kupa és Selyeb református gyülekezeteinek lelkésze.

1992-től az újraindult Sárospataki Református Teológia oktatója. 1992-1995 között óraadó, 1995-1998 között főiskolai adjunktus. 1998-tól tanszékvezető teológiai tanár. Ugyanezen évben Summa Cum Laude minősítéssel PhD fokozatot szerzett. Ugyanezen évtől 1999. július 1-én egyetemi tanárrá nevezték ki. 2003-ban habilitált. Jelenleg az intézmény intézetvezető egyetemi tanára. 2001-ben pedagógia szakos tanári és református vallástanári oklevelet is szerzett.

tessék

1994-től a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Levéltárának igazgatója, 1999-től a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei gyűjteményi igazgatója. Gyűjteményi igazgatóként részt vett az Oroszországból visszakapott sárospataki könyvek hazahozatalának megszervezésében, valamint igazgatósága alatt került sor a műemléki épületegyüttes teljes felújítására is. Több cikluson keresztül ellátta a Sárospataki Református Kollégium közigazgatói teendőit.

Kutatói pályáját gyülekezeti szolgálata mellett kezdte. 1989-ben közreadta Ároktő, majd 1998-ban Alsóvadász történetét. Tudományos tevékenységének fő csapásirányát az egyháztörténeti kutatások jelentik. Fő munkái Keresztúri Bíró Pál életrajza, a Barcza Józseffel írott A Magyarországi Református Egyház története 1918-1990 című kötet, az Ugrai Jánossal közösen, magyar és angol nyelven is közreadott Sárospataki Református Kollégium története, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület története a kezdetektől a Türelmi Rendeletig.

Munkásságának szerves részét jelentik a szakmailag megkerülhetetlennek számító forráskiadványai. Ezek közül a legfontosabbak a 2001-ben kiadott XVI-XVII. századi, felsőmagyarországra vonatkozó canonica visitatio-k, valamint az 1999-től az Acta Patakina sorozatban megjelent kötetek. Gyűjteményi igazgatósága során indult útnak a Sárospataki 4 Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nemzet, egyház, művelődés könyvsorozata. Részt vett a Sárospataki Füzetek új folyamának, az Egyháztörténeti Szemlének és a Sárospataki Református Lapoknak az újraindításában.

Aktív szakmai közéleti tevékenységet folytat. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma egyháztörténeti szekciójának, valamint az MTA Miskolci Területi Bizottságának Társadalomelméleti Szakbizottsága Vallástudományi Munkabizottságának elnöke.”

A tiszáninneni református közösség őszinte szívvel gratulál Professzor úrnak az elismeréshez.