Bátran (F)élni

A tirekifi télitábora

Ezzel a címmel rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági missziója február 2–4. között harmadik téli táborát. A több mint hatvan, Miskolcról és környékéről összegyűlt 12 - 18 év közötti fiatal, köztük a Miskolc-Avasi gyülekezet teljes konfirmandus csapata is.

A Tirekifi közösségében szolgáló lelkészek és munkatársak vezetésével boncolgatta a témát, míg a dicsőítést a Lévay József Református Gimnázium dicsőitő csapata, a Lámpás vezette.

TT_0202_17

Nagy Mikló Boldizsár

Az érkezés és regisztráció után a tábor vendégelőadójának áhítatát hallhatták a résztvevők. Nagy Mikló Boldizsár, aki a Nagyszalontai Református egyházközség lelkipásztora, Jézus hegyi beszéde alapján, Isten gondviselésére irányította a figyelmet, arra a kijelentésre, hogy „Ne aggódjatok…”. Abban a korban is jelen voltak a mindennapi félelmek és az ezzel kapcsolatos kérdések, természetes, hogy Jézus is beveszi a "Főprédikációjába" a kérdést.

TT_0202_42

Az esti órákban szabad programként társasjáték, pótvacsora várta a fiatalokat. Majd szombaton a közös dicsőítés után, ifj. Csomós József előadása vitte tovább a témát. A frontális előadás dinamikusan, három tételmondatra hívta fel a fiatalok figyelmét. Az első és legfontosabb tétel mondat az volt, hogy „Nem te vagy a hibás!” Nem vagy és nem leszel rossz keresztyén, nem vagy és nem leszel rossz ember attól, hogy a szorongás a hatalmába tud keríteni.

TT_0202_65

Aztán arról is szó esett, hogy a dolgok, amiért aggódunk általában még meg sem történtek, szóval az egész arról szól, ahogyan a jövőt kezeljük. Ezzel kapcsolatban előkerült a második tételmondat, miszerint az Isten nemcsak a múltban és a jelenben

Isten, hanem a jövőben is! Ehhez Dávid zsoltáraiból emelt a hallgatóság elé példát Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?”

TT_0202_126

A harmadik tétel mondat pedig Dániel történetén keresztül érzékeltette a téma üzenetét. „A mi reakciónk és viszonyulásunk a dolgokhoz nem a dolgoktól való függésen múlik, hanem az Istentől és attól, ahogyan hozzá viszonyulunk!”

A délutáni órákban a fiatalok egy különleges imasétán vehettek részt, melynek célja a személyes imádság megismerése és elmélyítése volt. A nap lenyugtával, a vacsorát követően az esti áhítat és dicsőítés mentén, továbbra is a tábor főtémája került elő. Ezután egy különleges esti- éjszakai fürdőzés várta a táborozókat, a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő falai között.


A vasárnapi Istentiszteleten Szikszai Szabolcsnak, az ifjúsági misszió egyetemi lelkészének igehirdetése arról szólt, hogy életünk viharaiban, olykor mi is megfeledkezünk arról a Jézusról, aki mindenek Ura, és mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy Tőle halljuk: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek”.

Az Istentiszteletet követően még egy” morzsaszedegetés” volt kiscsoportokban, majd ebéd után a hazaindulás következett.

TT_0202_242