"Ti vagytok a föld sója..." - Gyülekezeti nap Vadnán

2022. augusztus 13 – án öt gyülekezet tagjai találkoztak Vadnán. A résztvevők a bánfalvai, bánhorváti, nagybarcai, sajóivánkai valamint a házigazda vadnai gyülekezet tagjai voltak.

A találkozó istentisztelettel kezdődött, melyen Orosz István nagybarcai lelkipásztor hirdette Isten Igéjét Eszter könyve utolsó versei alapján. Az igehirdetés egyik központi üzenete a hálaadás fontossága volt.

2.sz. kép Vadna

Az igehirdetést előadás követte, mely előtt és után egy ének hangzott el Sárvári Melinda, gyülekezetünk tagja tolmácsolásában, aki most kezdi gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon a református gimnáziumban. Hálásak vagyunk az énekszolgálatért, ifjú testvérünkért, aki kisgyermek kora óta Isten dicséretére, emberek épülésére szolgál Istentől kapott talentumával, szép énekhangjával.

3.sz. kép Vadna

Az előadás szolgálatát dr. Kis Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára végezte „Ti vagytok a föld sója…” címmel. Az előadás rávilágított egy fontos kérdésre, mely így hangzik: Milyen veszélyek fenyegetnek bennünket keresztyéneket? És tudnánk sorolni, mutogatva a világra, a társadalmi változásokra és sok-sok mindenre. Ősi védekezési reflexe ez az embernek, amikor projektál, kivetíti a benne lévő bűnt, hiányt, békétlenséget. Már az Éden kertjében a bűneset után rögtön találkozunk ezzel a „megoldással”: „Az asszony, akit mellém adtál…” Az előadás az Ige alapján rávilágított a bennünket fenyegető veszélyre, amit elsősorban nem kívül kell keresnünk, hanem magunkban, s ez nem más, mint az „ha a só megízetlenül”. Hálásak vagyunk e tanításért és azért, hogy rámutatott, megerősített küldetésünkben, sóvá lenni a világban.

4.sz. kép Vadna

Az előadás után, rövid szünetet követően újra összegyűltünk a templomban, ahol Bundzik Tímea orgonaművész és Váradi Zoltán hegedűművész koncertjét hallgathattuk meg. A koncerten elhangzott komolyzenei darabok között az Istent dicsérő zene és ének is megszólította lelkünket.

6.sz. kép Vadna

A találkozó délutánját közös vacsora zárta. Hálásak vagyunk a közösségben töltött délután áldásaiért, a hitünket építő tanításért, a találkozásért, az örömteli és felemelő pillanatokért. Köszönjük egyházkerületünk támogatását, hogy megrendezhettük e gyülekezeti találkozót.