Szabadtéri evangelizáció Boldván

-2022-

Az idén 8. alkalommal került megrendezésre Boldván az „Ébredj Észak-Magyarország Szabadtéri evangelizáció és keresztyén találkozó”. Egyházkerületünk is támogatta az eseményt.

Boldva a Bódva folyó völgyében háromezer évre visszatekintő település. Kiválasztott hely, amely arra hivatott, hogy az Igét ne csak megtartsa, magának megőrizze, hanem hirdesse határán túl is. A keresztyén ember számára az Istenismeret a legfőbb erőforrás, mely elvezet az igazságra, szeretetre, hitét erősíti és felbátorítja. Ezeket az erényeket azonban nem tarthatja meg magának, hanem cselekedetei révén közösséget épít, formálja környezetét, és környezete is formálja őt.

Gyülekezetünk tagjai, településünk közössége és az ide látogatók olyan épített környezetben tapasztalhatják meg Isten ajándékait, ahol már a Monostor téren az ősi templom felé közeledve érezhetik a Szentlélek munkálkodását, a lélek hitben való erősödését.

318513755_1267511550772909_1075429942483708769_n

Kis gyülekezetünk küldetése, hogy a Szentlélek által irányított cselekedetekkel szikrát gyújtson, s az ősi szikrát adja tovább a környezete felé. Hiszen olyan ajándékokat kaptunk őseinktől, ami felbátorít, megerősít minket ebben, és cselekedetre sarkall. Történelmi adatok alapján Boldván már a XIII. század előtt állt a Keresztelő Szent János tiszteletére épült bencés monostor. A történelem során erős hányattatások, veszedelmek érték a települést. Volt, hogy az itt élő szerzeteseknek menekülniük kellett, de Isten erős munkálkodása révén mindig újjáépült templomunk, és a közösség mindig újra és újra összeforrt, hogy a következő nemzedék felé tanítsa a jót, cselekedje az igazat, mutassa az utat az Istenben bízó, őt óhajtó jövő felé.

Az épített örökségen kívül szellemi hagyatékunk a XII. század végén egy ismeretlen bencés szerzetes révén lejegyzett első magyar nyelvemlékként nyilvántartott „Halotti beszéd és könyörgés”, melynek szövege a Pray- kódexben őrződött meg számunkra.

Ikonikus templomunk több alaklommal helyet ad kulturális rendezvényeknek is annak reményében, hogy „szélrohamhoz hasonló zúgás támad az égből”, és a Lélek, Aki ekkor is munkálkodik az emberi lelkekben, ösztönözze a Krisztushoz való tartozást.

Évente megrendezésre kerülő rendezvényünk az „Ébredj Észak-Magyarország Szabadtéri evangelizáció és keresztyén találkozó”, melyre nagy számba érkeznek Isten igéjét befogadni vágyó, az őt kereső testvérek az egész országból, sőt még határon túlról is. A templom előtti téren vagyunk ilyenkor együtt, 300 – 400 ember több felekezetből, akiket a Megváltó Krisztus köt össze, akiknek szívügye az evangélium megismertetése magyar népünkkel itt Észak –Magyarországon és hazánk szerte. Az evangelizációról legszebben talán azok a sorok beszélnek, amelyet az egyik ilyen alkalmon résztvevő nőtestvérünk kapott a Szentlélek által:

319899850_1390167408055851_4522746706520716179_n

Lázár Istvánné-Boldván

A hatalmas platán alatt
Ültünk némán, szótlanul,
Mert a széksorok között érezhetően
Ott járt az Úr!
A Nap elmenni készült-
De előtte még gyönyörködött,
S az Isten népe - miatta
Fénybe öltözött.
S mindannyiunkra
Sugarát kitárta,
Nem maradt ott áldás nélkül
Sem özvegy, sem árva,
Sem kisgyermek, sem agg.
Az ige szólt bűnről,
S hogy el kell hagyni azt!
Szólt Szentlélekről, biztatásról:
Csak Ő tud adni vigaszt.
Van, aki 70 éve jár a templomba.
S, hogy van-e üdvössége?
"Meglátjuk odaát!" - válaszolta.
De ez nem hit, ez semmit sem ér!
Ha nem találkozol Jézussal,
Kár volt mindenér'!
Szó volt arról, aki a nyakában
Hordja a feszületet.
"Nekem a szívemben van Jézus!"
Szólt egy kisgyermek.
"Ha olyanok nem lesztek,
Mint a gyermekek..."
Mondta Jézus.
Gyere hát Te is ma
Hozzá közelebb!
S ahogy a kamionos megfordult
És kérte a felebaráti imát,
Ott már nem lehetett
A Szentléleknek parancsolni megálljt!
S áradt szét Isten lelke,
Mint a napsugár.
"Imádkozzunk-e érted?
Van lehetőség, gyere ki!"
Egy gondolat suhant át rajtam.
Vajon lesz-e egy is,
Aki ezt megteszi?
S akkor indult a lelkészné előre,
Magával vonva valamennyit.
Aztán csak hömpölygött
Az előre menők sora-
Sírva oda, könnyes mosollyal vissza.
A könny és mosoly között
Az az alázat, ami a szívbe költözött.
Rend volt ott minden,
Fegyelem és ékesség,
Ahogy csak az Isten Lelke tud
Rendezni kegyelmi "ünnepélyt!"

Az idén 8. alkalommal került megrendezésre a szabadtéri evangelizációnk, ami most június 4-énre esett, így a program Miklós Árpád presbiter testvérünk Trianoni megemlékezésével kezdődött. Ezt követte a Sajósenyei Fészek Otthon „lakói”-nak, majd a Szent Ferenc Kisnővéreinek szolgálata. A dicsőítést a Kecskeméti Felekezetközi közösség csapata vezette. Bizonyságot tettek: Édes Imre és Szilágyi István. Majd Gál Lajos hirdette az evangéliumot. Az alkalmat a jelenlévő lelkipásztorok áldása zárta.