„E földi vándorlásban Te légy útmutatónk!”

Három bodrogközi gyülekezet, Pácin, Dámóc és Semjén reformátusai találkozhattak Mészár István kárpátaljai lelkipásztorral. Igehirdetéseinek témája a pusztai vándorlás volt, ennek tükrében vizsgálhattuk meg életünket.

Örömmel számolok be arról, hogy 2023. november 3-5. között evangelizációs alkalmakat szervezett a pácini, dámóci és semjéni református gyülekezetek közössége. Az evangelizációra a háború sújtotta Ukrajnából, Kárpátaljáról hívtunk meg egy lelkipásztort.

Pácin4

Az evangelizáció témája a pusztai vándorlás volt. Pácinban, Semjénben és Dámócon a gyülekezetek közössége örömmel vett részt ezeken az alkalmakon. Bátorító volt hallgatni a meghívott lelkipásztor építő jellegű igehirdetéseit.

Pácin1

Mészár István, Akli és Aklihegy lelkipásztora szolgált közöttünk. Az evangelizációs igehirdetéseken szó esett arról, hogy mennyi veszélyt rejteget a szívünkben rejlő sok lázadás és zúgolódás. Hajlamosak vagyunk arra, hogy miközben Isten népe közé tartozunk, közben Isten ellen lázadozzunk. Ez okozza Isten haragját az életünkben, a mennyország felé vezető úton csak Jézus keresztje ad bűnbocsánatot, új szívet Jézus teremthet bennünk. Ha a mennyeieket keressük, akkor kiábrázolódik bennünk az újjáteremtett jellem.

A gyülekezet tagjai örömmel beszélgettek Mészár István lelkésztestvérünkkel. Szeretetvendégséget is szerveztünk az alkalom után. Elmondták, hogy sokat jelent számukra, hogy egy háború miatt megterhelt országból érkezett közénk és mégis nagy szeretettel beszélt Isten országáról. Sokat épülhettünk az igehirdetései által.

Hálásak vagyunk Istennek a megvalósult evangelizációs alkalmakért. Köszönjük az egyházkerületnek a pályázati lehetőséget!