„Nyári napnak alkonyúlatánál…”

Nyári gyülekezeti estéken vehettek részt július legvégén a vadnai reformátusok. A zárónapra meghívták négy szomszédos református közösség tagjait is.

A vadnai gyülekezetben július végén rendeztük meg a Nyári Esték alkalmait, évtizedes hagyomány már, hogy a templom hűvösében néhány nyári este összegyűlünk az Ige mellett, egymással testvéri közösségben. Csütörtök este Orosz István nagytiszteletű úr hirdette Isten Igéjét. Nehémiás próféta könyvének alapján a vezetői tiszt felelősségéről szólt, aláhúzva azt az üzenetet, hogy ha egy valaki ránk van bízva, már vezetők vagyunk.

Koppné Héczei Judit, aki Budapesten él, ám második otthona nem csak településünk, hanem gyülekezetünk is, az új énekeskönyvből tanított meg dicséreteket. Könnyen megjegyezték a testvérek a magyar népdalkincsből ismert dallamokat. Lassan egy esztendeje már, hogy csak az új énekeskönyvünket használjuk istentiszteleteinken. Az alkalmat szeretetvendégséggel zártuk, a hűsítők mellé kóstolhattuk az asszonytestvérek által készített finom házisüteményeket.

Vadna20230729-1

Pénteken Dr. Kis Klárának, a debreceni teológia adjunktusának igehirdetését hallgattuk. Dániel könyve alapján szólt, hogy miként lehetünk Krisztusban hívőkként bizonyságtévők a világban. Ezen a napon is volt énektanulás, és természetesen ezen az estén is szeretetvendégség és beszélgetés zárta le a napot. Szép számban összegyűltek ezeken az estéken a vadnai reformátusok, örömmel töltöttük együtt a két délutánt, várva a harmadikat, amelyre sok vendéget vártunk.

Vadna20230729-5

A szombat esti alkalomra szeretettel hívtuk négy szomszédos gyülekezetből, Bánhorvátiból, Bánfalváról, Nagybarcáról és Sajóivánkáról a testvéreket. Mintegy hetvenen köszönthettük egymást, és fogadhattuk a szolgálattevőket, a Hangó család tagjait Miskolcról. Hangó István nagytiszteletű úr a Timóteushoz írott második levél Igéje alapján hirdette a bátorító üzenetet: ne szégyelld Krisztus evangéliumát! Utána felesége, Hangóné Birtha Melinda lelkésztestvérünk előadását hallgattuk a hitoktatásról, és a hallgatóság szívére helyezte, hogy ez a családban, már egész pici korban el kell, hogy kezdődjön.

Vadna20230729-6

Sárvári Melinda, gyülekezetünk fiatalja, a pataki gimnázium tanulója, énekével ajándékozott meg minket. Ezután a Hangó család teológus tagja, Viola énekes bizonyságtételét hallhattuk, akit dr. Romhányi Róbert kísért billentyűn. Édesanyja, Melinda pedig a versek nyelvén szólt a lelkünkhöz.

Az istentisztelet után mindannyiunkat terített asztal várt a Művelődési Házban. Kedves gyülekezeti tagjaink készítették az ízletes vacsorát, és a sokféle süteményt.

Hálát adunk Istennek a Nyári Esték áldásaiért, az igei tanításért, a közösség megtapasztalt erejéért, azért, hogy kis gyülekezetünkben ilyen sokan megélhettük együtt közös hitünket, éneklésben, imádságban, szeretetteljes beszélgetésekben. Köszönet mindenkinek a segítségért! Köszönjük egyházkerületünk támogatását!