Mindennapi reformáció nem mindennapi köntösben

„Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát...” hangzik az ének vasárnapról vasárnapra gyülekezeteinkben, az apró pár lelkes falvakban ugyanúgy, mint a városainkban. Jóleső érzéssel dalolni és megélni azonban egészen mást jelent ez a sor. A Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával valósulhatott meg, hogy négy egervölgyi gyülekezet közös összefogással már második alkalommal találkozhasson testvéri közösségben. Először Mezőkeresztesen érezhettük, hogy jó együtt lenni, hitünkben erősödni, Krisztust együtt imádni.

02

A második alkalomnak a bükkábrányi református templom adott otthont 2023. október 29-én a délutáni órákban. Nem mindennapi módon, rendhagyó istentisztelet keretén belül ünnepelhettük meg a Reformációt. A Gulliver Színpad Békési János darabját mutatta be: Az Úrnak szószólója címmel, amiben Kálvin János életét, szolgálatát, lelki vívódásait, de legfőképpen elhívásának és hitének rendíthetetlenségét tárták elénk. Az előadás visszarepített az időben, hiszen a díszlet, a zene és a művészi jelmezek is a reformáció idejét idézték fel.

01

A gyülekezetek közötti lelki és baráti kapcsolatot igyekeztünk erősíteni úgy, hogy nem felejtettük el, hogy különbözőségeink ellenére Ki a közös bennünk. Tokár Sándor mezőkeresztesi lelkipásztor igei szolgálata után közös úrvacsorára került sor, hiszen egyek Krisztusban vagyunk! A prédikációban is megerősítést kaptunk: mindannyiunknak alakulnia és formálódnia kell Krisztus szándéka szerint. Megtelt a hely az Úr asztala körül, és minden falat kenyérnél és minden korty bornál Isten szava szólt hozzánk. Imádsággal rebegtük közösen, hogy legyen minden napunk reformáció, Krisztushoz alakuló.

A templomi közösséget nemzeti imádsággal zártuk, azonban a délutánunk nem ért véget. Az imateremben szeretetvendégségre került sor, ahol jó hangulatban, szeretetben és testvéri közösségben tudtuk folytatni azt, ami elindult a szívünkben.

Ezúton szeretnénk hálát adni elsősorban mennyei Atyánknak, aki erőt adott és megsegített bennünket a szervezésben, valamint köszönetet mondani a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, hogy lehetővé tette számunkra, hogy két ilyen tartalmas, lelket és hitet erősítő alkalmunk lehetett.

Soli Deo Gloria!

Nagy-Zsoldos Eszter