Hitmélyítő alkalom Prügyön

Október 7-én a prügyi református templomban hitmélyitó alkalmat tartottak, amelyen Gál Álmos és Gál-győr Márta tettek bizonyságot. Nagy Károly beszámolóját olvashatják.

Mindannyiunk számára lélekemelő alkalom volt, amelyen részt vehettünk 2023. október 7-én a prügyi református templomban. Hála legyen az Úrnak ezért a csodálatos közösségi hit-élményért! Örömmel telt meg a szívünk, amikor Gál-Győri Márta református lelkész énekhangjával, valamint férje, Gál Álmos fazekasmester művészi munkájának bemutatásával tettek bizonyságot az Isten-hitben megélt életükről.

A következő Ige üzenetét éltük át, láttuk, hallottuk:

„Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az ÚR igéje: Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? Így szól az ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében.” (Jeremiás 18,1-6)

Image-29

Református közösségünk számára nagyon felemelő, meghitt alkalom volt. A találkozás előtt arra kértük imádságunkban az Urat, hogy használja fel Isten az Ő Szentlelkének erejét, hogy vendégeink szolgálata nyomán a gyülekezetek tagjai még jobban megismerjék az Urat, kínálja számukra ez a délután az Istennel való találkozás örömét, és erősítse hitünket.

Image

Visszatekintve, köszönjük Istennek, hogy cselekvő hatalmát ezen a módon is megmutatta gyülekezeteink tagjainak, mert még ma is nagy hálával emlegetik a kora ősszel általuk hallottakat, az ott elhangzott, énekekkel és fazekaskoronggal kísért bizonyságtételeket.

Szeretnénk megköszönni a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatását, amelynek segítségével meg tudtuk valósítani ezt a gyülekezeti programot!

Nagy Károly

lelkipásztor

Prügy