Hitmélyítő alkalmak az edelény-borsodi körzet gyülekezeteiben

A Tiszáninneni Református Egyházkerület jóvoltából részesült körzetünk pályázati támogatásban, melyet evangélizációs, missziói célokra tudtunk fordítani Edelény-Borsod, Edelény-Finke, Damak és Hegymeg Református Gyülekezeteiben. Különösen hálásak vagyunk a lehetőségért, mivel a program által létrejött lehetőségek gyülekezeteinket lélekben gazdagították.

A programot két részletben valósítottuk meg. Az első alkalmat júliusra szerveztük, a közelünkben lévő Borsodi Tájházba, ahol szabadtéren a magyar Continental Singers énekesei adtak előadást, keresztyén dalokkal, igei gondolatokkal mélyítették a résztvevők hitét. Meghívtuk a környező gyülekezetek és más felekezetek tagjait is. Szinte minden korosztály képviselve volt, ugyanis a bibliai gyermekhét résztvevői és az értük sokszor futtában érkező szülők is itt maradtak meghallgatni a koncertet, s ugyanolyan elismerően nyilatkoztak róla és felüdítőnek találták, mint a gyülekezetek idősebb tagjai, akik erre célirányosan érkeztek.

Edelény-Borsod4

A program második részét augusztus végén valósítottuk meg, egy közös családi nap keretében a Borsodi Parókia udvarán. Mire a közös főzésnek végére értünk és elkészült a bográcsban az ízletes gulyás, megérkeztek vendégelőadóink is, az Éltető Lélek Irodalmi Kör tagjai, és a Miskolc-Hejőcsabai Református Gyülekezet lelkipásztora, Jobbágy Bertalan családjával. Közösen ülhettünk asztalhoz. A kötetlen és felhőtlen beszélgetés után együtt átvonultunk a templomba, hogy testünk táplálása után lelkünk is feltöltekezzen. Először az Éltető Lélek Irodalmi Kör zenés, verses összeállítását hallottuk nyitott szívvel és füllel. Tagjai keresztyén értelmiségiek, akik saját meghatározásuk szerint: „magyar klasszikus és kortárs költők alkotásainak közvetítésével szolgálják keresztény hitünket és a magyar nemzet összetartozásának értekeit”. A műsoruk címe Átváltozás, amit Pilinszky verse ihletett. A versek hangulatán túl megérezhettünk valami többet és példát láthattunk arra, hogy milyen sokféleképp lehet gyülekezeti tagként bizonyságtévő életünk. Áhítattal hallgattuk, hálatelt szívvel. Az Irodalmi Kör tagjainak szolgálata után Nt. Jobbágy Bertalan hirdette közöttünk Isten igéjét. Bizonyságtételéhez csatlakozott kedves felesége és öt gyermeke is. A gyülekezet csodálattal hallgatta a gyermekek koncertjét, akik 4The King néven együttesként szolgálnak. Bátor kiállásukkal, gyönyörű hangjukkal és zenei tehetségükkel hatalmas sikert arattak gyülekezetünk tagjai közt. Általuk régi és új énekeskönyvi énekek is felcsendültek, melyek közül többet velük együtt énekelt a jelenlévő gyülekezet is, mint lelkes közönség. Feledhetetlen élménnyel gazdagodtunk ezen a napon, és hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hogy közöttünk megvalósulhattak ilyen lélekemelő alkalmak, áldott találkozások, melyek gyülekezeteinket is összefogják, s bízunk benne, hogy máskor is lehet még folytatása. Köszönjük a résztvevők, a támogatók és a szolgálattévők fáradozásait ebben. Istené a dicsőség és a hálaadás.

Kovács Bernadett Emese

lelkipásztor

Edelény-Borsod