Gyülekezeti nap Parasznyán

Július 18-án a parasznyai gyülekezet adott otthont annak a találkozásnak, amelynek résztvevői voltak a sajósenyei Fészek Otthon lakói és dolgozói, valamint a szomszédos varbói és sajókápolnai gyülekezetekből érkező testvérek. Az eseményt egyházkerületünk is támogatta.

Az előző években kitört Covid járvány elszigetelte egymástól a gyülekezetek tagjait és a gyülekezeteket is. 2022-ben nagy örömmel fogadtuk az Egyházkerület által felkínált pályázatot, amely azt a célt szolgálta, hogy megújuljanak, megerősödjenek a testvéri kapcsolatok. Élt a Parasznyai Református Egyházközség is ezzel a lehetőséggel.

2022 Július 18-ra szerveztünk gyülekezeti találkozót, melyre meghívtuk a varbói, a sajókápolnai református gyülekezeteket is és a sajósenyei „Fészek Otthon” gondozottait ápolóikkal együtt. Az otthon lakóival eddig nem tudtunk személyesen találkozni és természetbeni adományt sem tudtunk küldeni az egészségügyi szigorítások miatt. Ezért gondoltunk rájuk, amikor a találkozót megszerveztük. Az alkalom ebéddel kezdődött, amelyre az iskolai konyha dolgozók segítségét vettük igénybe.

Kép1

A rendezvény egyik helyszíne a kultúrterem volt, ahol az ebéd zajlott és a gyülekezeti tagok által készített sütemények fogyasztásával záródott.

Ezt követően átsétáltunk a templomba, ahol a sajókápolnai lelkipásztor Király Gábor szolgálatát hallgattuk meg. Filippi levél 1:27 részéhez fűzött magyarázatot: „Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért.” Kiemelete, hogy a keresztyén ember nincs egyedül, Pünkösd óta a Szentlélek kitöltetése után, egy szívvel, egy lélekkel eredményesebb a küzdelme.

Az igeszolgálat után a gondozottak Victor Sámuel intézetvezető gitárkíséretével lelki énekeket adtak elő, melyeket hitet ébresztő versekkel kötöttek össze. Felemelő élményt nyújtottak a csengettyű játékukkal. A varbói gyülekezet Kiss Péter lelkipásztorral és családjával érkezett. A varbói kórus is gazdagított bennünket énekszolgálattal. A parasznyai gyülekezet lelkipásztora, Rácz Ilona igés lapokkal ajándékozta meg a résztvevőket, akik egyenként felolvasták a kapott igei üzeneteket, melyeknek hitmélyítő ereje volt. A templomi alkalom után a szabadban kiscsoportos beszélgetések, ismerkedések történtek, melyeket közös fagylaltozással zártunk.