Evangelizációs alkalom Nagyrozvágyon

Június 4-én, vasárnap 15:00 órai kezdettel evangelizációs alkalmat tartottak Nagyrozvágyon a Művelődési Házban, mely a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával valósult meg.

349120519_1642255846294167_6666607748744908990_n

Az alkalmat imádságos lelkület és szeretetteljes készülődés előzte meg. Öröm volt megtapasztalni, hogy a nagyrozvágyi gyülekezetünk közösségén kívül a ricsei, révleányvári, zemplénagárdi gyülekezeteink tagjai is jelen voltak, hogy együtt épüljünk lélekben. Részt vett az alkalmon nagytiszteletű Vincze Marianna lelkipásztor asszony, de Mezőzomborról is érkeztek közénk. Balogh Jázminka Imola Pál apostol szavai által köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntötte a Ker-Songs együttes tagjait, nagytiszteletű Dr. Kormos Erik Lelkipásztort és családját, Hogya Orsolya Nagyrozvágyi Polgármester Asszonyt, a gyülekezetek közösségét. A 105. zsoltár válogatott versei után Isten áldását kérte az alkalomra, a bizonyságtevők szolgálatára.

Ezt követően Hogya Orsolya köszöntőjét hallhattuk, majd a Ker-Songs csodálatos szolgálatát. Isten általuk jött közel hozzánk, a gyülekezet tagjaihoz. Erőt, reménységet meríthettünk a szolgálatból, az énekek közös eléneklése által mélységeket és magaslatokat jártunk meg. Valóban közöttünk volt az Isten és öröm volt megélni, ahogy hinti az ige magvát, az üzenetet az együttes szolgálata által.

350514101_1347030719211098_3101810879825548564_n

A koncert első része után nagytiszteletű Dr. Kormos Erik lelkipásztor szolgálatát hallgattuk meg, aki őszintén beszélt arról, hogy egyedül Isten tisztít meg bennünket. Az Isten munkája, mely a lelkünket, de éppen úgy a testünket is átformálja. Igehirdetésében beszélt az egymás iránti szeretetről is, békességről, megbocsájtásról. Hiszen vannak vitáink, nézeteltérések, jó volna, ha Isten átformálna bennünket, megtanítana szeretni. Könyörületesség, egymás elfogadása és egymás támogatása, ezen gondolatokat és érzéseket erősítette meg bennünk. A jézusi szeretet lényeg, mely átfogta a bizonyságtételt. Munkálja ki életünkben az Úr, hogy valóban elkezdődjön bennünk a változás, segítsen ezt megélni. Az igehirdetés után a Ker-Songs folytatta csodálatos Istent magasztaló szolgálatát. Az evangelizáció az Úr imádsággal és áldással zárult.

Hálával a szívemben köszönöm meg gyülekezetünk közössége nevében a Ker-Songs közöttünk elvégzett szolgálatát, nagytiszteletű Dr. Kormos Erik lelkipásztor bizonyságtételét, Hogya Orsolya Polgármester Asszony és az Önkormányzat támogatását, segítségét, asszony és férfi testvéreink munkáját.

Köszönjük a gyülekezetek jelenlétét. Köszönjük a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatását. Isten áldja meg mindannyiuk életét!