Evangelizáció a ricsei gyülekezetnél

Isten kegyelme által augusztus 13-án, vasárnap evangelizációs alkalmat tartottunk gyülekezetünk közösségében. Az alkalomra a Ker-Songs együttest hívtuk meg, és Dr. Kormos Erik lelkipásztort. Nagy öröm volt a számunkra, hogy elfogadták meghívásunk és bizonyságtételük által együtt épülhettünk hitben, lélekben. Szükségünk van mindannyiunknak a közösségben megélt fentről alászálló erőre. Sokszor elfárad a lelkünk a hétköznapok során megélt terhek miatt. Reménytelenné válunk a betegségek hordozása alatt. Áldott az Úr, aki nem hagy bennünket magunkra a küzdelmekben, hanem közel jön hozzánk. Az evangelizációs alkalomra készülve imádságainkban éppen ezt kértük el az Úrtól. Hogy megéljük, megtapasztaljuk a vele való közösséget, jelenlétének erejét.

Ricse3

A Ker- Songs együttes egyrészt csodálatos dalokat hozott, amit a megjelent gyülekezet, vagy az élő adást hallgató közösség együtt énekelhetett velük. Másrészt az odaadó szolgálatuk, az Istenbe vetett hitük és a szeretetük tette még szebbé, meghatóbbá az alkalmat. A felnőtteken túl a gyermekeket is megszólították, amit hálás szívvel köszönünk meg.

1

Dr. Kormos Erik nagytiszteletű úr szolgálata, ahogy mondta is ébreszteni akarta a jelenlévőket, elgondolkodtatni az Úr dolgain. Péter apostol második levele 3. fejezének 1-9. verseit olvasta fel és azok alapján tett bizonyságot. Isten annyi féle eszközt használ fel, hogy észre vegyük, hogy oda forduljunk hozzá, hogy akarjuk azt a változást, átformáló kegyelmet, amit csak Ő adhat meg. Bizonyságtételében elmondta, hogy mi mindent veszíthet az ember, ha nem akarja, nem látja meg az Istent. Vele azonban csak nyerhet.

Ricse5

Felemelő alkalomban lehetett részünk, amit nagyon köszönünk a szolgálattevőknek, de éppen úgy azoknak a testvéreknek, akik eljöttek, és akik fáradoztak az alkalom megvalósulásáért. Köszönjük főgondnok úr, Körmöndi Ottó és kedves felesége egész napos fáradozását, akik a testi eledelt készítették el a vendégeinknek. Köszönjük az asszonyok szolgálatát, akik süteményekkel kedveskedtek az alkalomra. Köszönjük a férfitestvéreinknek a példás helytállást. Hálás szívvel köszönjük Fülöpné Vadon Erzsébet, bodroghalmi nagytiszteletű asszony jelenlétét, a gyülekezet küldöttségének jelenlétét, de éppen úgy a szervezését az alkalomnak. Köszönjük Ricse Nagyközség polgármesterének, Vécsi Istvánnak a támogatását. Hálás szívvel köszönjük a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatását az alkalom megvalósulásáért! Mindazonáltal a mi Urunké a dicséret, a dicsősség örökkön, örökké.

Balogh János lelkipásztor