Dicsőítő délután Bodrogolasziban

A nyár végén tartottak dicsőítő napot Bodrogolasziban, amelyen a helyi gyülekezet mellett részt vettek a Sárazsadányból és Vámosújfaluból érkezett testvérek is. Az Első Lépés zenekar vezetésével magasztalták az Urat, hálát adva minden áldásért, a találkozásért, megtapasztalt szeretetéért.

Augusztus 27-én került sor arra a dicsőítő délutánra Bodrogolasziban, amely az egyházkerületünk támogatásával jöhetett létre. Szívünk vágya valósult meg azzal, hogy Isten jelenlétében együtt örvendezhettünk két közeli gyülekezettel. A napfényes délutánon, szabad téren, a Bodrogolaszi templom udvarán megrendezett alkalmon velünk voltak a Sárazsadányból és a Vámosújfaluból érkező gyülekezet tagjai is. Jó volt találkozni, egymásnak örülni, egymás társaságát élvezni, és nagyszerű volt így együtt odaállni Isten trónja elé, és egyszerűen csak imádni Őt, aki egyedül méltó minden imádatra és minden dicséretre.

Bodrogolaszi 4

A délután a lelkipásztorok köszöntésével és imádságával indult, majd pedig a Csillagpontról már ismert Első Lépés zenekar unplugged vezetett bennünket a dicsőítésben. Ahogyan felcsendültek az ismerős dallamok, a gyülekezet eleinte bátortalanul, majd egyre erőteljesebben kapcsolódott bele a dicséretmondásba.

Az dicsőítő délután végén feltöltekezve távozott a jelenlévő gyülekezet, később többen hangot is adtak annak, hogy remélik, lesz még hasonló alkalom.

Bodrogolaszi 2