Az összetartozás öröme

Bodrogközi gyülekezetek találkoztak Cigándon november közepén. Hálaadó alkalom keretében köszönték meg Isten gondviselő, megtartó szeretetét, így élték meg szívükben a találkozás ajándékát. Az esemény egyházkerületünk támogatásának segítségével valósult meg.

Cigánd2

Isten kegyelméből gyülekezeti találkozóra került sor 2023. november 19-én Cigándon, ahol a Tiszacsermelyi, a Tiszakarádi és a helyi gyülekezet tagjai szép számban képviselték magukat. A találkozás célja a hálaadás volt: hálát adtunk azért, hogy vagyunk és van Istennek népe itt a Bodrogközben, vannak akiknek szívügye a közösség, a templom.

Az alkalom a cigándi gyülekezet zenekarának szolgálatával kezdődött. A fiatalok az „Áldott légy Uram” kezdetű dicsőítő éneket és Kányádi Sándor „Valaki jár a fák hegyén” című versét adták elő.

Nt. Dévai Máté tiszakarádi lelkipásztor hirdette az igét, a 2 Sám 22,1-20 alapján. Dávid, élete alkonyán visszatekintett a megtett útra, számba vette élete eseményeit, a sikereket és a kudarcokat, a győzelmeket és vereségeket, és azt a következtetést vonta le, hogy Szabadító Istenünk van. Ha ezt a visszatekintést mi is megtesszük, azt látjuk, hogy Ő áldotta meg egyéni és közösségi életünket, munkánkat, ő sokszorozta meg erőnket, végsősoron mindent Ő cselekedett. Boldog ember az, aki benne bízik.

Cigánd1

A Kisvárdai Református AMI népi ének tanszakos tanulóinak színvonalas műsora tette emlékezetessé az eseményt, melynek igazgatónője, Virguláné Herczku Orsolya bemutatta munkásságukat, majd tájegységenként konferálta az előadott dalokat.

Kristóf István cigándi lelkipásztor az 1Ján 5,4b igeversével, őszinte hálával és szeretettel köszöntötte a jelenlévőket. Kérte Istentől, áldja, szentelje meg gyülekezeteinket, egész életünket, családjainkat, munkánkat, szolgálatunkat, segítsen mindnyájunkat, hogy – akárhol is éljünk – hűségesen töltsük be küldetésünket, egymás javára, közösségeink épülésére, az ő dicsőségére. Hiszen élő és erős közösségek voltak egykoron a Bodrogközi gyülekezetek és a mi felelősségünk, hogy azok megmaradjanak.

Közös szeretetvendégséggel, tartalmas beszélgetésekkel ért véget a találkozás. Jó volt együtt lenni, megélni az összetartozás örömét, épülni egymás hite által és Isten igéjére figyelni. Reméljük Isten kegyelméből lesz folytatás.

Köszönjük a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatását és köszönjük azok áldozatát, fáradozását, akik hozzájárultak e kiemelkedő közösségi esemény előkészítéséhez, valóra válásához.

Istené legyen a dicsőség!

Kristóf István lelkipásztor, Cigánd