Az idő közel

– körevangelizáció-

A Bükk északi lábánál fekvő hat település református gyülekezetei tartottak adventi koncertet és evangelizációs hetet.

Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.

December 10 és 17. között került megrtendezésére az Egyházkerület által támogatott evangelizációs sorozat Mályinka, Dédestapolcsány, Szilvásvárad, Nekézseny, Tardona és Nagyvisnyó településeken. Hosszú évek után, egy még bővebb körben sikerült találkozni, hiszen rendkívül fontos, hogy szomszédos gyülekezetekként növekedhessünk a szeretetben, segíthessünk az egymásra figyelésben! A felrázó igehirdetések, testvéri találkozások, szeretetteli beszélgetések, a forró tea melengető hívogatása a pandémia után most először kezdte igazán élénkké tenni a résztvevő gyülekezetek közös vérkeringését.

körevangelzáció  2

Vasárnap a tardonai gyülekezetben Bundzik Tímea és Váradi Zoltán zenés szolgálata nyitotta meg az evangelizációs hetet. A fölemelő harmóniák a hét méltó kezdetét jelentették minden hallgató számára.

Mályinkán Vadnai Zoltán az épp arra a napra eső Jónás 3. fejezete alapján hirdette az igét. „Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz” - Türelmesen, de az Úr késztet bennünket, hogy fölvegyük a szolgáló élet hivatását és küzdelmeit.

körevangelizáció3

Dédestapolcsányban Meleg Attila hirdette a kijózanító bizonyságtételében: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását (Lk 3, 4-6) Vajon hol vannak az életünkben, amik Istennel és emberekkel kapcsolatban szakadékok, hegyek, falak, göröngyök, amelyek elfedik az Isten szabadítását?

Szerdán Szilvásváradon Anda Tibor igehirdetésében erősödhettek az összegyűlt testvérek. Csütörtökön Nekézsenyben Szegedi Csaba szolgált, aki magával hozta a lelkes imolai kórust, akik lelki énekekkel emelték lelkünket a szolgálat után. Mindkét este Mikeás könyvéből szólt a felhívás: „Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. (…) Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever?” Tegyük helyre az életünkben az arányokat. Hadd mutassa meg Isten, mit tesz az Őt tetteivel is magasztaló gyülekezetekben!

körevangelizáció4

Tardonán Varga Emese Katalin nyugalmazott lelkipásztor szolgált, „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 3, 2) Az idők egyre sötétednek, legfontosabb, hogy életünk Jézusnak átadjuk és az Ő uralma alatt járjunk. Szolgálata után a nekézsenyi Hosanna szolgálatával mélyült el az üzenet.

Szombaton Nagyvisnyón, Gavrucza-Nagy Emese lelkipásztor szolgált. A cserépfalui gyülekezet kórusának ébredési énekei tették bensőségessé és méltóvá a hét zárását. Külön öröm volt, hogy minden este az aktuális templom képével díszített igés könyvjelzővel gazdagodtak a hallgatók, mely szép emlék és az összetartozás emléke marad. Egy biztos: Ha az Úr megtart és éltet minket, jövőre is ilyen testet-lelket építő találkozásokban gondolkodunk! Hálás köszönet a kezdeményezésért az Egyházkerületnek, és dicsőség mindenért a hatalmas Istennek!