A Lélek munkája a gyülekezetben

Harkai Erzsébet, sajóecsegi lelkipásztor beszámolóját olvashatják a kerület által támogatott programsorozatról, amely az egymással szomszédos Sajóbábonyban, Sajókeresztúrban, Sajóecsegen és Szirmabesenyőben valósult meg.

A Lélek munkája a gyülekezetben címmel, négy szomszédos gyülekezet templomába terveztünk evangelizációs estéket. Istennek legyen hála, négy este, egymás után sorban megteltek a templomok: Sajóbábonyban, Sajókeresztúrban, Sajóecsegen és Szirmabesenyőben, hogy a vendégszolgálattevő lelkipásztorok nagytiszteletű Király Gábor és nagytiszteletű Mátyás Sándor áldott szolgálatai által hitünkben erősödjünk, és a gyülekezeteink között meglévő testvéri kapcsolatokat erősítsük.

Sajóbábony

Sajóbábony

Isten Lelkének munkája volt, hogy a szívekben vágy ébredt, tennivalókat félre téve, átütemezve, a testvérek szabaddá tették magukat, hogy együtt dicsérjük Istent. Isten Lelkének munkája volt, hogy az igehirdetők szabad textusválasztása és igehirdetései megszólítottak, elgondolkodtattak, ébresztettek. Kedden Sajóbábonyban értékeink felülvizsgálatára, a megígért és Pünkösdkor valósággá lett drága ajándék megbecsülésére, megőrzésére mutatott rá az igehirdető.

Isten Szentlelkére, aki vigasztal, és eszünkbe juttatja, amire a legnagyobb szükségünk van. Szerdán Sajókeresztúrban felelősségünkről szólt az igehirdető a Jelenések könyvének igéi által: erősítsd a többieket, akik halófélben vannak, emlékezz meg, hogyan vetted, hallottad, térj meg! Csütörtökön a sajóecsegi templomban a napi újszövetségi ige alapján végig gondolhattuk, hogy mit tettek az Úr Jézussal, megcsúfolva, megkínozva, kigúnyolva azt, aki mindvégig engedelmes volt az Atyának és mit tett Ő értünk, hogy a boldog Isten örvendező, hálás gyermekei legyünk. Pénteken a Szirmabesenyői templomban a napi újszövetségi ige, a Jézus keresztre feszítését és halálát kísérő jelek részletezése erősített meg abban, amit a szeretett apostol ír levelében: akié a Fiú, azé az élet.

Sajóecseg1

Sajóecseg

Isten Lelkének munkájáról szóltak az igehirdetések az evangelizációs estéket követő vasárnapon is. Sajóecsegen arról, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A gyülekezet pedig olyan közösség, amelyiket Isten Lelke hív el, választ ki. A gyülekezet az a közösség, ahol Isten embereket használ eszközül, hogy igéje, üzenete elérje a szíveket és útmutatást, bátorítást, megerősítést kapva az igei magvetés gyümölccsé érlelődhessen Isten gondviselő szeretete által.

Szirmabesenyő

Szirmabesenyő

Október elsején a négy gyülekezet zenés dicsőítéssel együtt adott hálát, mondott köszönetet mindazért, amit a Lélek elvégez bennünk, általunk gyülekezetben, családban, hazánkban, világban szolgálva. Vendégünk volt a Sajóecsegi templomban és mindnyájunkat vezetett a dicsőítésben a 4theKing családi zenekar, a Miskolc-Hejőcsabai gyülekezetből. A Jobbágy család gyermekei nemcsak azt mutatták meg, hogy ők hogyan dicsérik az élő Istent az általuk megszólaltatott hangszereken, a nemcsak fiataloknak kedves dallamok segítségével, hanem lelkesítve ösztönöztek mindnyájunkat a zenés dicséretmondásra. Istennek hála, fiatal családok és gyermekek is velünk voltak, örömmel mondták, olyan jó volt ez az istentisztelet, várjuk a következő hasonló zenés istentiszteletet és a megismert tehetséges, közvetlen, kedves fiatalokat, közös dicsőítésre. A dicsőítő zenés istentisztelet után, ahogyan az evangelizációs istentiszteletek után is, szeretetvendégséget készítettünk a Református Közösségi Terünkben. A jó szívvel tett felajánlásoknak is köszönhetően, gazdagon terített asztal mellett beszélgethettünk régi és új ismerősökkel, Krisztusban testvérekkel.

Köszönetet mondunk ez úton is a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek a gyülekezeteinknek nyújtott támogatásért, mellyel a négy gyülekezet közös alkalmai megvalósulhattak, találkozások és egymás hite által épülhettünk, gyermekkekkel és fiatalokkal dicsérhettük Istenünket.

Harkai Erzsébet református lelkipásztor, Sajóecseg.