„Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”

SRHE - Hálaadó az egyetemmé alakulás alkalmából

Február 1-én, csütörtökön 11 órától hálaadó ünnepséget tartottak Sárospatak református templomában. A hálaadás oka, hogy a Teológiai Akadémia, Sárospataki Református Hittudományi Egyetemként (SRHE) folytatja tovább tevékenységét. Az intézmény egyetemmé válásáért tartott ünnepség Balog Zoltán püspök áhítatával vette kezdetét.

Spatak_0201_09

A Zsinat lelkészi elnöke a János 8,12 verse alapján hirdette Isten igéjét. A felolvasott igeszakaszban Jézus ismétli önmagát, elmondja újra meg újra, akár hányszor kell még mondani, hogy „ÉN VAGYOK a világ világossága!”, Ennek a világosságnak a működéséről és fontosságáról beszélt Balog Zoltán:

„Legyünk hálásak azért, hogy „ismét” mondja, mert ezért lehet új kezdet. Ő ezt akarja, Ő akarja, hogy az egyházban, Sárospatakon, Tiszáninnen legyen új kezdet, Vele.”- mondta, majd hozzátette: Az Ő világosságában nemcsak azt láthatjuk, ami van, hanem azt is, ami lehetne. Ez a mi legnagyobb lehetőségünk. - fogalmazott Balog Zoltán.

Az egyháznak azt kell látnia, ami van és nem azt, amit szeretne. Ez pedig csak Isten világosságában lehetséges. Isten világosságában a valóság a mi lehetőségünk. A lehetőség pedig az Ő valósága, amit Jézus Krisztusban kínál nekünk. „Ez a mi szabadságunknak a záloga.”

Spatak_0201_19

Az áhítatot követően dr. Rácsok Gabriella és dr. Nagy Károly Zsolt rektorhelyettesek köszöntötték mindazokat név szerint, akik elfogadták az ünnepségre szóló meghívást.

Dr. Fodor Ferenc az egyetem oktatója, a sárospataki gyülekezet lelkipásztora köszöntő szavaiban kiemelte, hogy a névváltoztatás a Bibliában mindig valami kiemelt változás eredményeként jelent meg. "Mindig az Istennel való találkozás van a háttérben, amikor emberek életét átformálta Isten és ők már nem azok, akik e találkozást megelőzően voltak. Így lett Jákobból Izrael…, Saulból Pál" Fodor Ferenc professzor azt kívánta a maga és az egyházközség nevében, hogy ez a névváltozás hasonló megújulást hozzon az intézménynek és minden embernek, aki velük ünnepel.

Dr. Enghy Sándor rektor ünnepi beszédében Zakariáshoz hasonlította helyzetét, mert megszólalnia sem könnyű az egyetem születésnapján. „Amikor Zakariás meghallotta a Keresztelő János születéséről szóló angyali híradást, elnémul, mert hihetetlen csoda, ami történik. Bár az én hangom nem ment el, de nem könnyű most megszólalni, mert legalább akkora csoda, hogy a sárospataki teológia egyetem lett…”

Spatak_0201_51

Mitől lehet más?

Tette fel a költői kérdést az intézmény vezetője, és kifejtette, hogy a névváltozástól aligha, hanem inkább attól, hogy megváltoznak a bent lévők. A csomagolás csak külső, de a belső tartalom, az Istennel való szoros kapcsolat tehet újjá. – mondta.

„ A hit tudományában akarunk előre jutni, és a hit által élővé tenni. Az Élet Ura hitelesíti majd, ami a tudományban előre visz. Új nevet kaptunk, de a Teológiának továbbra is az Úr nevét kell hordoznia.” Aztán felidézte a hallgatóság előtt, hogy az Ézsaiás 65 és a Jelenések 2 szerint is azok kapnak új nevet, akik hűségesek maradnak az Úrhoz. Az új névnek jeleznie kell az identitásunkat és az intézménynek az Élet győzelmének, a kiteljesedésnek az útját kell járnia. „Nem vagyunk sokan, de ahogy Berzsenyi fogalmaz „Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat.”. Azért nem félünk a feladatoktól, bár nagyok, mert hisszük, hogy Isten ad hozzá erőt és védelmet. Isten velünk!” – mondta az egyetem rektora és még hozzátette: "Ezt éltük meg, és pataki teológusként erre kötelezzük el magunkat, hogy Vele megyünk tovább."


Spatak_0201_25

A rektori köszöntés után a fenntartó Egyházkerület nevében Pásztor Dániel püspök beszédében kiemelte, hogy a Prédikátor azt mondja, "Mindennek rendelt ideje van.” S ez a mai nap is pontosan ezt bizonyítja. Az intézmény egyetemmé válásával járó változások megemlítése mellett felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is kiemelt fontosságú a gyülekezetközpontú oktatás, majd szólt arról, hogy mi az, ami semmilyen szín alatt nem változhat. Majd ennek nyomatékosítására felolvasta a Teológia preambulumját.

Spatak_0201_28

A kerület vezetője után dr. Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkára elmondta Sárospatak az erős hitből fakadó kitartás példaképe. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a Református Kollégium annak ellenére is fenn tudott maradni, hogy a politika nem mindig volt támogató vele szemben. Az államtitkár megerősítette: a kormány mindenben az intézmény mellett áll annak érdekében, hogy az intézmény beteljesítse küldetését. Azt kívánta, hogy az SRHE emelkedjen Magyarország legjobb egyetemei közé. Így kívánt áldást az egyetem életére: „A magyar kormány önök mögött áll. Legyenek kiváló értékeket képviselő, tovább adó egyetemmé. Sok feladatuk van a keresztyénség, magyarság megőrzésében. Isten éltesse az egyetem közösségét!”

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő felolvasta Kövér László házelnök köszöntő levelét, aki azt kívánta, hogy a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem olyan erős mentsvára legyen a keresztyén lelkiségnek és a magyar szellemnek, mint amilyennek a kollégium bizonyult az elmúlt mintegy fél évezredben. Ezt követően saját gondolatait is megosztotta a történelmi jelentőségű eseménnyel kapcsolatban. A Sárospataki Kollégium kvintesszenciájaként Fekete Gyula sorait idézte: „Nincs fontosabb közügy, mint a közösség élete. S ezt csak az foghatja fel, aki nem csupán „alanyban-állítmányban”, de „népben-nemzetben” is képes gondolkozni.” Az egyetemmé válás fontos mérföldköve pedig ennek betöltéséhez viszi közelebb a Sárospataki Egyetemet.

Ezt követően Tar László mádi lelkipásztor, dr. Baráth Béla, a Debreceni Hittudományi Egyetem rektora, Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere. Molnár Sándor zsinati főtanácsos és dr. Gulyás Klára, az egyetem adjunktusa válaszolt arra kérdésre: Mit jelent a Pataki Teológia? A zárszót dr. Szemán Ákos, a SRHE fenntartói testületének elnöke mondta. A rendezvényen részt vettek a református egyház különböző közösségeinek, intézményeinek képviselői és az ünnepi alkalom fényét a Sárospataki Kollégium kórusa tette még fényesebbé, Bereczki Róbert és Berkesi Sándor vezényletével.


Kapcsolódó linkek:

reformatus.hu -„Azok kapnak új nevet, akik az Úr nevét nem tagadták meg”

Hálaadó ünnepséget tartottak csütörtökön Sárospatakon, a református templomban a teológiai akadémia egyetemmé válása alkalmából. Az intézmény rektora, Enghy Sándor beszédében elmondta, a minőséget az egyetemi rang önmagában nem garantálja. Az élet Ura azonban igen, a vele való szoros kapcsolatból fakadóan.