A hit erejével

Június 13-án, csütörtök délután rendhagyó konfirmációs alkalmat tartottak az Avas-déli református templomban. Az Avas-déli Egyházközség templomában a MAON szeretetotthon nyolc gondozottját ünnepélyes keretek között egyházunk nagykorú tagjává fogadták, akik ezután részesülhettek az úrvacsora sákramentumában.

Az ünnepi alkalmon az intézmény lelkipásztora Mihók Ildikó hirdette Isten igéjét a II. Kor 12,9 alapján.

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.”

Az intézmény lelkésze magát Pál apostolt hozta példának az ünneplők elé, akiről tudjuk, hogy volt valamilyen testi sérülése, amelynek minden negatív érzése ellenére tudta szolgálni az Isten ügyét.

Amikor minden rendben van az életünkben, akkor könnyen elbízzuk magunkat. Ahogy Pálnak, úgy nekünk is elegendő lehet az Isten kegyelme.

Sokszor csak akkor fordulunk Istenhez, amikor már önerőből nem megy. Akkor adjuk át neki az irányítást és csak ilyenkor láthatjuk mennyivel többre vagyunk képesek Istennel. A konfirmációra készülő 6 bentlakó és 2 napközis gondozott ugyanúgy ebből a kegyelemből táplálkozhat. – fogalmazta meg Mihók Ildikó.

223

„Isten kipótolta erőtlenségüket az ő erejével. Ezért vannak ma itt. Nem biztos, hogy megtalálják a megfelelő szavakat, ahhoz mit jelent nekik Isten…De az öröm ott van a szemükben, bennük is ott van az az Isten alakú űr, amit csak Istennel lehet betölteni. Amióta ismerem őket, tudom, Jézus Krisztus már kitöltötte azt az űrt, amiről ma bizonyságot is tesznek.”

mappa10

A konfirmációt megelőzően, Kovács Zsófia Anna részesült a keresztség sákramentumában, majd a konfirmációra készülök szavalati után a Heidelberg káté első kérdésére közösen adták meg a választ.

A konfirmáltakat egy-egy igével áldotta meg az intézményi lelkész, majd Hajnal András a Tiszáninneni Református Egyházkerület Szeretetszolgálatának igazgatója köszöntötte elsőként őket.

mappa21

Az igazgató jókívánságát adta át a konfirmáltaknak: „Én azt kívánom nektek, hogy sose feledjétek el, hogy van valami a szívetekben, ami mindig nagy segítség, ez a hit.”

A MAON szeretetotthon vezetője pedig azt kívánta mindig őrizzék meg azt a hitet, amiről most tanúbizonyságot tettek. A köszöntések és emléklapok átadását követően a Szeretetotthon frissen konfirmált tagjai hozzátartozóikkal együtt részesültek az úrvacsora sákramentumában, végezetül pedig szeretetvendégség várta az ünneplő közösséget.