Kerületi tábor Sárospatakon

-2022-

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Máté 18,20


Július 11-én, hétfőn kezdődik a Tiszáninneni Református Egyházkerület nyári evangelizációs gyermektábora, melynek témája az idén: Jézus cselekedeteinek jelei életünkben.

P1070402

Az egyhetes tábor olyan kiindulási pont a kerület intézményeinek, gyülekezeteinek, a lelkipásztoroknak és gyerekeknek, mely a közösen elfogadott értékek mentén biztos alapja a lelki kötődéseknek, gyermek, felnőtt kapcsolatoknak.

A konferencia célja negyvenkét éve töretlenül a bibliai közösségek ránk örökített hagyományait követi: egyesülni, egyesíteni. Részesülni valami feltétel nélküli jóból, a közösségi érzés, a részvétel és segítség, a testvériség által. A táborban részt vevők nagy része a Tiszáninneni Református Egyházkerület iskoláiból és gyülekezeteiből jön, de az utóbbi néhány évben a határon túli Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház gyülekezeteiből is érkeznek gyerekek.

IMG_20220711_184707

A tábor gerincét adják a délelőtti foglalkozások. Bibliaismeret, egyháztörténet és közös énekórák váltják egymást. A gyerekek megnézhetik a Kollégium intézményeit, a Nagykönyvtárat, a Gyűjtemények kiállítását. Az órákat a táborban jelen lévő lelkészek tartják, csakúgy, mint a reggeli és esti áhítatokat, énektanulással egybekötve. A Sárospataki Református Egyházközség temploma ad otthont ezen alkalmaknak. Ezen a nyáron a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézménye is csatlakozott a táborhoz, így még több zenével teljesedik ki a tábori élet.

IMG_20220711_185618

A szervezők többféle szabadidős tevékenység lehetőségét kínálják a gyerekeknek délutánonként. A strand, kézműves foglalkozások, várlátogatás, kirándulások kínálatából választhatnak. Ezekre a programokra saját döntésük alapján jelentkezhetnek, érdeklődésüknek megfelelően.