Félévkezdő ökumenikus istentisztelet

Miskolci Egyetemen

Február 19-én este hat órától tavaszi félévkezdő áhítatot szervezett a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség a miskolci belvárosi evangélikus templomban.

Immár több mint húsz éve működik a Miskolci Egyetemen ökumenikus lelkészség, amelyet négy történelmi egyház, a római katolikus, a görögkatolikus, a református és az evangélikus egyház összefogva hozott létre. Jelenleg öt szolgálattevő osztozik a lelkészi feladatokon: Skublics Máté selyemréti plébános, Makkai László, a Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, Antal Alexa Krisztina ferences nővér, Szikszai Szabolcs református egyetemi lelkész, valamint Gerlai Pál evangélikus egyetemi lelkész. A hétköznapi egyetemi szolgálatokon túl – lelkészségi ügyelet, lelki alkalmak – a lelkészség munkatársai törekedtek arra, hogy lehetőség szerint minden évben legyen alkalom az egyetemi szemeszterek lelki nyitására, zárására.

DSC_3986

Az egyetemi munka nagyon speciális intézményi lelkészi hozzáállást kíván. Az egyetemisták névsora évről évre nagy százalékban változik, és az egyetemi dolgozókkal és tanárokkal is folyamatosan átalakulóban van a kapcsolat. Be kell vallani, hogy a Miskolci Egyetemen a lelki kapcsolódási pontok megtalálása nem éppen hétköznapi kihívások elé állítja a lelkészeket. Reménységünk szerint a Miskolci Egyetem is számol azzal a Magyarországon meglehetősen egyedülálló adottsággal, hogy ökumenikus lelkészi munkatársi csoport működik a falain belül.


Viszonylag friss ilyen lelki kapcsolódási pont a MEKDSZ-vel (Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetséggel) alakult, akik néhány éve a lelkészség istentiszteleti helyiségében tartják alkalmaikat, és ezen a tavaszi szemeszter kezdő áhítaton a lelkészséggel közösen imádkoztak, énekeltek és hallgatták Isten igéjét.

DSC_3994

A félévkezdő áhítatra a miskolci belvárosi evangélikus templomban került sor, amely a megye legnagyobb evangélikus temploma. A liturgia vezetésében a lelkészség munkatársai osztoztak. Makkai László görögkatolikus pap igehirdetésének fókuszában a Tékozló fiú története állt. Az áhítat zenei kísérete az evangélikus egyetemi lelkész feladata volt, amelyben Kovács Dávid segített gitár és tangóharmonika kísérettel, így adva különleges hangulatot az alkalomnak. Az istentiszteletet a Ferences kisnővérek által olvasott közös imádság és a felekezetek szerinti áldások zárták, amelyet egy szerény szeretetvendégség követett.