Egervölgyi hittanverseny

„Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután”

Az Egervölgyi Református Egyházmegye országosan meghirdetett hittanversenye 2022.05.06-án került megrendezésre Mezőkövesden.

20220506_162101fe

Idén 58 tanuló jelentkezett, hogy egyénileg majd csapatban mérje össze tudását a kijelölt példázatokból. A feladatlap kitöltését követően játékos, gondolkodtató és némi kreativitást igénylő feladatok váltották egymást.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a gyerekek alaposan felkészültek a kijelölt igeszakaszokból, így a zsűri megosztott helyezéseket oszthatott ki.

20220506_155352fe

A verseny gondolata kilenc éve fogalmazódott meg bennem, egyrészt missziós jelleggel, hogy a gyerekek a biblia tanulmányozásával közelebb kerüljenek Istenhez, és ezáltal a hitük is erősödjön.

Másrészt a református hittant, mint tantárgyat elismerjék szélesebb körben is. A lehetőséget, a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatásával megkaptuk. A verseny pedig megerősíti a lelkipásztorok, hitoktatók és nem utolsó sorban a református diákok munkáját.

Köszönöm az Egervölgyi Egyházmegye, a lelkipásztorok, hitoktatók, pedagógusok és szülők munkáját, hogy segítették a versenyzők felkészülését, felkészítését és a verseny támogatását.

Soli Deo Gloria Áldás Békesség!

20220506_165132