Diplomaosztó és konferencia Sárospatakon

Képriport

Istentisztelettel egybekötött diplomaátadót tartottak február 9-én a Sárospataki Református Teológiai Akadémia imatermében. Majd a délutáni órákban Gyülekezettudatos egyház – egyháztudatos gyülekezet címmel konferenciát tartottak.

Az Igét Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdette az apostolok cselekedeteinek 8. rész 30 verse alapján: „Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol?” (ApCsel 8,30)

Igehirdetés

Az istentisztelet végén a diakónia és szociális munka alapképzési szakon végzett hallgatók okleveleit dr. Enghy Sándor rektor, Balog Zoltán és Pásztor Dániel püspökök adták át, majd a frissen végzett diplomások Pásztor Gyula akadémiai lelkész vezetésével tették le esküjüket.

Diakónia szakon Bereczki Anikó, Halászné Kovács Andrea, Lengyel Klára, Nagyné Juhász Szilvia, Ruszó Melinda, Rutkó Béláné, Tóthné Batta Kornélia, a Szociális munka szakon pedig Gálné Balogh Mónika vehette át diplomáját.

Diploma átvétel és eskütétel

A közös ebéd után a nap a Gyülekezettudatos egyház – egyháztudatos gyülekezet című konferenciával folytatódott.

Dr. Rácsok Gabriella tanulmányi rektorhelyettes köszöntötte a konferencia résztevőit és felkonferálta Balog Zoltán és Pásztor Dániel püspököket, valamint Sohajda Levente göncruszkai lelkipásztort, akik előadást tartottak a téma mentén. Az előadások után a panelbeszélgetés követetkezett. A kerekasztalnál az előadók mellett Bereczky Ildikó lelkésznő, Szemán Ákos Presbiteri főjegyző és dr. Barnóczki Anita a moderátor szerepében beszélgetett. Beszélgetés végén a Sárospataki Református Gimnázium kórusának meglepetés előadásával.

Az előadásokkal és diplomaosztóval kapcsolatos bővebb beszámolót olvashatnak majd a Reforrás húsvéti számában, vagy Reformatus.hu oldalán.

Gyülekezettudatos egyház – egyháztudatos gyülekezet