„…de a dicsőség Istené”

Június 13-án Jubileumi Gálára került sor a Diósgyőri Református Általános iskolában. Az intézmény fennállásának 30 évét az iskola diákjainak műsoraival ünnepelték.

Csütörtökön a meghívott vendégek, pénteken pedig az intézménybe járó gyermekek és családjaik tekinthették meg azt a színvonalas műsort, amelyet az iskola évfolyamai adtak. A fellépő diákok mellett az öregdiákok egy-egy videó üzenetben szóltak az alma matertől kapott értékekről, vagy írtak a jubileum alkalmára megjelent magazinban.

diósgyö30_061330

A gálaműsor előtt Béres-Csögör Orsolya intézményi lelkész igei szolgálatában a választás és az elköteleződés fontosságáról beszélt, valamint a közösség megtartó, erősítő és másokat gyarapító erejéről, melynek egyetlen alapja csakis Jézus Krisztus lehet.

Ezután a fenntartó képviseletében Fukász László köszöntötte az ünneplőket, hálát adva azért, hogy az elmúlt 30 év alatt nemcsak külsőleg, látható módon épült és bővült az iskola, hanem lélekben is erősítette az egyházkerület egész közösségét.

diósgyö30_061337

A 8. évfolyam iskolatörténeti visszaemlékezése hangzott el a 30 évről, 30 mondatban. Ezt pedig tánc, pantomim, zene, Jónás és Ninive története, közös éneklés követte. Megannyi fellépés és formáció jelent meg a színpadon, mely mind ugyanazt a célt és feladatot hivatott ellátni: hogy hálát adva ünnepelhesse az intézmény az eltelt 30 évet, hiszen Miskolc városában elsőként nyitotta meg kapuját a keresztyén nevelést választó családok előtt

Nagy Attila, az intézmény jelenlegi vezetője, - aki közel két évtizede szolgál a református általános iskola igazgatójaként- ünnepi beszédében a köszönetről, háláról és nagyrabecsülésről szólt:

„Köszönettel tartozunk a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület volt és jelenlegi elöljáróinak, munkatársainak, akik 30 éve megnyugvást jelentő hátteret biztosítanak iskolánk működéséhez.”

diósgyö30_061360

Külön megköszönte elődjének, Varga Albertné igazgatónőnek az áldozatos, missziót betöltő munkáját. A diósgyőri egyházközségnek, ahol az iskola tanulói, családjaikkal keresztyén közösségekre találtak és találnak jelenleg is. Megköszönte a szakmai együttműködést, az ACSI Keresztyén Alapítványnak, vállalkozóknak és szakembereknek. Hálát mondott a diákokért, akik eddig és ezután is az iskola falai között készülnek az életre, és őszinte köszönettel illette az iskola tanárait és mindenkit, aki az intézmény falain belül a közös célt szolgálta:

„Közösségünk legfőbb célja, hogy visszatükrözzük a tanítványaink felé Isten szeretetét és a lehető legtöbbet nyújtsuk a hit, a tudás és a keresztyén értékek átadásában. Büszkeséggel és hálával tölt el, hogy egy nagyszerű pedagógus és munkatársi közösség, egy értékes tanulóifjúsággal megáldott intézmény vezetője lehetek közel két évtizede.”

„A köszönet mindenkié, aki a 30 év alatt hozzájárult ahhoz, hogy intézményünk ma e gyönyörű történelmi városrészben szeretett, elfogadott intézmény legyen, de a dicsőség Istené!”