Álláshírdetés

-Lévay József Református Gimmnázium és Diákotthon -

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon pályázatot hirdet a 2023/2024. tanévtől 1fő, főállású, teljes munkaidős Intézményi lelkész (iskolalelkész), és 1fő, főállású, teljes munkaidős Református hit- és erkölcstantanár (vallástanár) feladatkörökre:

ÁLLÁSHIRDETÉS


a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon (3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2., képviseli: Dr. Ábrám Tibor, igazgató) pályázatot hirdet a 2023/2024. tanévtől az alábbi feladatkörökre:

  • Intézményi lelkész (iskolalelkész) feladatkör

(1fő), főállású, teljes munkaidős

  • Református hit- és erkölcstantanár (vallástanár) feladatkör

(1fő), főállású, teljes munkaidős

az alábbi általános feltételekkel:

a) A betöltendő munkakörök száma, és jellege: a fentiek szerint

b) A betöltendő munkakör rövid leírása:

Intézményi lelkész (iskolalelkész) feladatkör: olyan református lelkipásztor jelentkezését várjuk, aki küldetésének tudja a középiskolás korú fiatalok, a pedagógusok és nem pedagógus munkatársak közötti szolgálatot. Feladata az intézmény hitéleti tevékenységeinek szervezése, koordinálása, végzése. Az igazgatóval, és vallástanár társaival együtt felelős az intézmény magyar református szellemiségének kialakításáért és biztosításáért.

Feladatát egyházi szolgálati jogviszonyban, a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló hatályos jogszabály, a módosított 1995. évi I. törvény a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye, valamint a módosított 2007. évi II. törvény a református hittanoktatásról vonatkozó rendelkezései alapján végzi. Az intézmény kezdeményezésére, a fenntartói igazgatótanács előterjesztésére kinevezését az illetékes egyházkerület püspöke adja.

Református vallástanári képesítés előnyt jelenthet, jóllehet az intézményi lelkész nem végez rendszeres hitoktatói tevékenységet. Szolgálati lakás biztosított.

Református hit- és erkölcstantanár (vallástanár) feladatkör: olyan jelentkezőt várunk, aki küldetésének tartja a középiskolás korú fiatalok református keresztyén hitre nevelését. A református hittanórákon, illetve az intézmény egyéb hitéleti és közösségi tevékenységében aktívan részt vesz, és az igazgatóval, az intézményi lelkésszel és vallástanár társaival együtt felelős az intézmény magyar református szellemiségének kialakításáért és biztosításáért.

Feladatát munkaviszonyban (megfelelő szintű vallástanári oklevél), vagy egyházi szolgálati jogviszonyban (református lelkipásztori oklevél és vallástanári oklevél) végzi, a vonatkozó jogszabályoknak és eljárásrendnek megfelelően. Lelkipásztori végzettség előnyt jelenthet. A lelkész-vallástanár számára szolgálati lakás biztosított.

c) A szolgálat helye: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

d) A szolgálat elfoglalásának időpontja: 2023. augusztus 16.

e) Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

  • Oklevél(elek) fénymásolata
  • Önéletrajz, pályázat, szakmai elképzelések és tervek
  • Lelkipásztori ajánlás (csak vallástanári oklevéllel rendelkezők esetén)

f) A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

A pályázatot postai úton az intézmény fenti címére, vagy elektronikusan a titkarsag@levygimnazium.hu elektronikus címre kell benyújtani.

g) A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 30.

h) Egyéb: Házastársak pályázatát is szívesen vesszük.

Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a református intézményes nevelés iránt, és szívesen lesznek tagjai egy elkötelezett, innovatív, keresztyén nevelői közösségnek.

A pályázat benyújtása előtt szívesen adunk részletes tájékoztatást akár telefonon, akár személyesen. Javasoljuk a személyes tájékozódást.

Tájékoztatást a 30/9256935 telefonszámon, illetve az igazgato@levaygimnazium.hu elektronikus címen lehet kérni. Részletes pályázati kiírás az intézmény honlapjáról (www.levaygimnazium.hu) tölthető le.

Szeretettel várjuk leendő szolgatársaink érdeklődését!


Miskolc, 2023.02.20. Dr. Ábrám Tibor sk., igazgató

Álláshirdetés_intézményi_lelkész_vallástanár 2023

Formátum: .pdf

Méret: 197707KB