A keresztyén értékek megőrzése

A keresztyén értékek megőrzése és kommunikációja volt a központi témája a Református Óvodák 29. Kárpát-medencei Szakmai Találkozójának. A 2023. április 14-15. között tartott konferencián huszonkilenc intézmény több mint százötven munkatársa és óvodapedagógusa vett részt.

A találkozó helyszíne a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon volt, a szervezésben pedig a tízéves fennállását ünneplő Miskolc-Szirmai Református Óvoda segítette a Református Pedagógiai Intézet munkáját.

reott_14_06

Pásztor Dániel

A megnyitó Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökének igeszolgálatával kezdődött. Pál Kolossébeliekhez írt levelének negyedik részéből idézett: „Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.” Arra a fajta kedves beszédre hívta fel a figyelmet, mellyel az egybegyűltek fordulnak munkájuk során a gyermekekhez és a szülőkhöz.

"Mindig kedvesen, megfelelően beszélni másokkal nem könnyű - emelte ki az egyházkerület vezetője -, azonban, ha az Isten akaratát vagyunk képesek közvetíteni és kommunikálni, akkor az mindig kedves lesz." Pásztor Dániel a református intézményeinkben munkálkodók legfontosabb feladatának nevezte, hogy az Isten szeretetének vonzáskörébe kísérjék a gyerekeket.

reott_14_14_ÁT

Dr. Ábrám Tibor, Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

Ezt követően Dr. Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója - megkezdve a köszöntések sorát - köszönetet mondott a szervezőknek és a házigazdáknak. Dr. Ábrám Tibor, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője az 1Timóteus 4:12-vel köszöntötte az egybegyülteket: "Senki meg ne vessen..." és a legfontosabb személyes felelősségnek a példamutatást nevezte. Ennek alapja szerinte nem lehet más, mint a Biblia, így tudhatjuk, hogy kihez és mihez kell igazodnunk.

reott_14_17_HK

Hegyesi Károly, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola

Hegyesi Károly, a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda igazgatója az előtte szóló gondolatához csatlakozva a pedagógusok munkájának felelősségéről és értékéről beszélt. „A nevelés eredeti értelmében az a céltudatos és tervszerű, családban, iskolában, ifjúsági szervezetekben folyó tevékenység, amely arra irányul, hogy a felnövekvő nemzedéket a társadalom hasznos, építő tagjává formálja. A keresztény pedagógus feladata ennél több, mert az Istentől kapott elhívással rendelkezve, az Úrnak kell tudjon szolgálni. Ez az érték és felelősség.”

Ezt követően a szirmai óvoda elmúlt 10 évét Petró Zsuzsanna intézményvezető mutatta be. A képes beszámolót az intézmény óvodásainak műsora zárta.

Megnyitó után Dr. Szontagh Pál Érték, rend, értékrend című előadásával folytatódott a program. A szombat délig tartó szakmai találkozón résztvevők az előadások mellett megismrekedhettek a Miskolcon működő óvodákkal, közöttük kiemelten a Református EGYMI óvodájával, és kulturális programként Miskolc városának megismerésére is volt lehetőségük egy-egy helyi pedagógus idegenvezetésével.

Szakmai előadások:

Érték, rend, értékrend – A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások

Előadó: Dr. Szontagh Pál igazgató (RPI)

Értékeink megjelenése a kommunikációban

Előadó: Dr. Szőke Milinte Enikő egyetemi docens PPKE BTK Tanárképző Intézet)

Értékek közvetítése a mai gyermekirodalom segítségével – Adj találós mesét

Előadó: Dr. Michnáné Ablonczy Ágnes – Akinek Isten feladatul adta a mesékkel való értékközvetítést

Kéz a kézben tradíció és digitalizáció az óvodában

Előadó: Nagy Ildikó Mária igazgató (Zuglói Egyesített Óvoda Csicsergő Tagóvoda)

A Kréta rendszer használata a református óvodákban

Előadó: Pálvölgyi Erika kereskedelmi és oktatási projektmenedzser

Méhecske kalandjai (Játékos Robotika az óvodai fejlesztő munkában)

Gulyás Ágnes igazgató és Lantos Lászlóné igazgatóhelyettes/óvodavezető (Szalay Sámuel Református KTNy Általános Iskola és Óvoda)