Vígan énekelj az úrnak te egész föld…

Hálaadó istentiszteletet tartottak november 4-én szombaton Zilizen, abból az alkalomból, hogy megújult a református templom, a gyülekezeti ház és a parókia.

A rekonstrukciós munkálatok 7 évvel ezelőtt kezdődtek állami és egyházi támogatásból. De a helyi gyülekezet is oroszlánrészt vállalt a felújításból. Mind anyagilag, mind kezük munkájával nagyban hozzájárultak a fejlesztés mielőbbi megvalósulásához. Az ünnepi alkalmon Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.

Az ünnepi alkalmon Pásztor Dániel a 100. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Az egyházkerület lelkivezetője arról a háláról és hálaadásról beszélt, amely az ő szívében is van a zilizi templom és gyülekezet életével kapcsolatban. „Bátorítani szeretnélek benneteket, hogy az Istent vígan, örömmel dicsérjétek, magasztaljátok.” jegyezte meg a zsoltárban található első felhívással kapcsolatban.

A második felhívással kapcsolatba - az örömmel szolgálni - kapcsán elmondta, hogy a szolgálat sok esetben lehet nehéz, de az Úrnak végzet szolgálat nem. „A szolgálatot tehát, amire ő hívott el, azt a szolgálatot tehetem örömmel.”

pdziliz

A felújítás és a gyülekezet áldozatkészségével kapcsolatban még hozzátette: „Tudom, hogy sok mindent kapott a gyülekezet, anyagi forrásokat is ahhoz, hogy ez a templom, ez a gyülekezeti ház és a parókia ilyen szép legyen, amilyen szép lett, azt is tudom, hogy ez a gyülekezet milyen áldozatot hozott ezért, de mindezekért legyen Istené a dicsőség, adjunk neki hálát érte.”

Szmolka-Tárkányi Edith az egyházközség lelkipásztora beszédében visszatekintett az elmúlt 7 év építkezésére: „Az az érzésem, mintha belecsöppentünk volna abba a bizonyos Bibliai történetbe, amikor azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy lám itt van ez az 5000 ember, adjatok nekik enni. És a tanítványok csak néztek értetlenül, talán volt, aki csodálkozott, talán volt, aki mérgelődött Jézusnak ezen kérésén, de a megoldást nem nagyon tudta, egyikőjük sem. Aztán jött egy kisfiú és odaadta Jézusnak azt, amije volt és mindenki boldogan térhetett haza.„

20231104_122638

2018-ban az egyházkerület másik 104 parókiája mellett energetikai korszerűsítést végeztek a Zilizi parókián. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Tiszáninneni Református Egyházkerület közreműködésével a parókia energetikai korszerűsítése nyomán homlokzati hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere és napelemes rendszer beüzemelése történt meg.

„Még be sem fejeztük a papírmunkát ugyanezen évben szintén Csomós József püspök úr áldásával, és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége ajánlásával megkezdődhetett templomunk újulása is.” - fogalmazott a település lelkipásztora. A Tiszáninneni templomépítési programban megvalósulhatott a templomtető héjazatának cseréje, a torony bádogozása, ereszcsatorna elhelyezése, ablakok cseréje és villámhárító kiépítése. A kivitelezés során kiderült, hogy a csúcsdíszt is cserélni kell, amit az Egyházközség saját erőforrásból finanszírozott.

2019 és 2022 között a Magyar Falu Program keretében a gyülekezet támogatást nyert a gyülekezeti terem, mint közösségi épület felújítására, amely során megtörtént az épület újrafedése, járda kiépítése, és a falazat megerősítése, a belső festés, burkolás, homlokzat színezés, új kerítés kiépítése és a közösségi tér működéséhez, és eszközök vásárlása a hitéleti programokhoz.

20231104_111344

„Még ebben az évben a templom harang-villamosítása is teljes körű felújításon esett át, meghibásodás miatt, amit részben az Abaúji Református Egyházmegye építési segélyéből, részben saját erőforrásból finanszíroztunk.”

A Miniszterelnökség Egyházi Támogatások Osztályának segítségével a templom homlokzata és azt megelőzően falainak vizesedése miatt falszigetelése mellett megtörtént a padok felújítása, módosítása. A szükséges megelőző munkákat részben a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásából – melyet ezúttal is hálásan köszönünk- valamint az Egyházközség saját költségvetéséből oldott meg.

2023-ban pedig a napelem rendszer bővítésére és környezetrendezésre került sor, valamint elvégeztettük az orgona részleges felújítását, takarítását, az egyházközség saját költségvetéséből.

„Én úgy érzem, hogy Isten nem csak az én gyermeki szívemben munkálta ki ezt a felismerést, hanem a zilizi gyülekezet szívében is. Azért tudott ilyen kivételes anyagi áldozatot vállalni, mert Isten megértette velünk, hogy ami itt történik, az rólunk szól. A gyülekezet és Isten temploma mi vagyunk, akik itt közösségben vagyunk ővele.„ - mondta és megköszönte mindazok közreműködését, anyagi és természetben segítségét, akik ehhez a hét éves folyamathoz hozzájárultak.

Az ünneplő gyülekezetet köszöntötte Gombos Péter, a település egyik korábbi lelkipásztora, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Pásztor Gyula a Sárospataki Akadémia lelkipásztora, és dr. Molnár Pál az egyházkerület főgondnoka. Az ünnepi alkalmon szolgált a gyülekezet nőikara és ifjúsága is.