Versenyek hétvégéje Mezőcsáton

12 gyülekezet és 5 egyházi fenntartású intézmény hittanos gyermekei mérték össze tudásukat a Mezőcsáton rendezett bibliatörténet-mondó és zsoltáréneklő versenyen. A megmérettetésen a Dél-Borsodi Református Egyházmegye 160 diákja vett részt.

Dávid és Góliát, a vak Bartimeus és Mózes születése, többek között ezeket az ó- és újszövetségi történeteket kellett megtanulniuk azoknak az alsó- és felső tagozatos diákoknak, akik részt vettek a Mezőcsáti Református Egyházközség és az Enyedy Andor Református Általános Iskola közös versenyén, március 19-én. Minden tanuló két történettel készült a Bibliából: az egyiket szó szerint, a másikat viszont már saját szavaikkal adták elő iskolatársaik előtt. A zsoltáréneklőknek sem volt könnyebb feladatuk, ők egy kötelező, illetve egy szabadon választható zsoltárt mutattak be.

kép

A lelkészekből, vallástanárokból és pedagógusokból álló zsűri főként a tiszta, érthető beszédet, énekhangot, a szövegértést, a pontos szövegtudást és természetesen az előadásmódot vette figyelembe, és mint Horváth László iskolaigazgató elmondta, elsősorban a részvétel, nem pedig a helyezés volt a fontos. Hozzátette, hogy a bibliai történetekhez kapcsolódóan egy rajzpályázatot is hirdettek. A beérkezett pályaművekből kiállítást rendeztek be, melyet a verseny ideje alatt tekinthettek meg az érdeklődők.

A szervezők a környező települések gyülekezetei mellett az egyházi iskolákat is megszólították, így a miskolci Jókaiból és a diósgyőri kisrefiből, Tiszakesziből, Tiszaújvárosból és a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskolából is érkeztek diákok, de a helyiek is szép számban képviseltették magukat.

kép

Gazda István mezőcsáti lelkipásztor a református templomban tartott megnyitójában elmondta, hogy a verseny több mint tíz éves múltra tekint vissza, célja a személyiség fejlesztése, a hitben való növekedés és az ismerkedés. Kifejtette, hogy kezdettől fogva nagy volt az érdeklődés a versenyt iránt, mely közösségépítő szerepet is betölt az Dél-Borsodi Református Egyházmegyében.

Áhítatában arról beszélt, hogy az "az élet beszédének, az igének a tanítása" elsősorban a szülők és a nagyszülők felelőssége.
– Akik odakerülnek az Atya közelébe azt is megtapasztalják, hogy Istentől lesznek tanítottak. A Mennyei Atya méltat bennünket arra, hogy fölemel magához és tanítja az Ő választott népét, szívükbe és lelkükbe helyezi a törvényt és az igazságot. Aki hallja ezt a szót, az megtalálja az Atyához vezető utat, mert ennek a tanulásnak a lényege nem csupán az ismeretszerzés, hanem annak az üdvösséges tervnek a megtapasztalása, hogy Krisztus által van menetelünk az Atyához.

kép

Az elmúlt hétvégén egyébként a "Törd a fejed!" elnevezésű tehetséggondozó versenyt is megrendezték az egyházközség fenntartásában működő általános iskolában, melyre idén 18 iskola 133 tanulója nevezett. A megmérettetésen a résztvevőknek matematikai készségükről kellett bizonyságot tenniük egyéni feladatok és játékos csapatvetélkedők formájában.

A résztvevők, mint minden évben, úgy most is sikerélménnyel, új barátokkal és versenytapasztalatokkal térhettek haza, a legjobbak pedig könyvajándékokban részesültek.

Kojsza Péter