Újévi fogadás

Az Egyházkerület hagyományaihoz híven idén is újévi fogadást rendezett. Az elnökség így köszönte meg a lelkipásztoroknak és az intézményeknek, valamint a kerülettel kapcsolatban álló szervezetek és vállalkozások jelenlévő képviselőinek az elmúlt évek, sikeres együttműködését.

Z_020

Pásztor Dániel és Dr. Molnár Pál

Az évi rendszerességgel megtartott fogadás két év kihagyás után, a már megszokott püspöki székház nagyterme helyett a Lévay József Református Gimnázium tornacsarnokába várta vendégeit január 29-én délelőtt 11 órától.

"Mindenekelőtt hálát kell adnunk, mert a számadás első eleme mindig a hálaadás. Megköszönni istennek azt, hogy az elmúlt évben elhordozott bennünket és azt hogy most itt lehetünk. Mert a személyes találkozást nem tudja pótolni semmi. - mondta köszöntőjében Pásztor Dániel az egyházkerület püspöke.

Számadásképpen az elmúlt évről pedig úgy fogalmazott : - Igyekezetünk megteremteni annak a feltételeit, hogy ebben az évben feladataink mellett azokat a speciális szolgálatokat is eltudjuk kezdeni, amelyeket szeretnénk egyházkerületünkben. Mert úgy gondolom Isten olyan különleges feladatokat is bízott ránk, amelyekkel tartozunk neki és tartozunk országa építésének. -

Ezután Záhorszki-Hangó Viola éneke, dr. Romhányi Róbert zongorakiséretével emelte az esemény szinvonalát.

A zenés bizonyságtételt követően Dr. Molnár Pál főgondnok csatlakozva az előtte szólóhoz, megköszönte a munkát azoknak a gyülekezeteknek, egyházi közösségeknek, intézményeknek, szervezeteknek és hivataloknak, akikkel az elmúlt évben együtt dolgozott a kerület. Így emelte poharát az egybegyűltekre azért az állhatatos kitartó munkáért, mellyel segítették és előrébb vitték Isten ügyét.

v2