Új lelkész Makkoshotykán

Augusztus 5-én ünnepi istentisztelet keretében iktatták be hivatalába az új makkoshotykai református lelkipásztort Pogácsás Patrikot. Képriportunkat láthatják.

10:30 vette kezdetét az ünnepélyes beiktatás, melyen Mészáros István a Zempléni Egyházmegye esperes, a szokásoknak megfelelően átadta a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét, majd megáldotta a gyülekezetet és annak megválasztott lelkipásztorát.

Beiktattas_01

Fotó: Asztalos József

Pogácsás Patrik Alacskán nőtt fel, ahol szülei mind a mai napig oszlopos tagjai a helyi egyházközségnek. Lelkészi tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte, 2022-ben szentelték fel és azóta szolgál már a makkoshotykai egyházközségben. Pocsai Házaspár itt végzett több mint negyven éves szolgálata után 2023-ban választották meg Pogácsás Patrikot a gyülekezet lelki vezetőjének.

DSC_5606

Fotó: Asztalos József

A beiktatott lelkipásztor igei szolgálata követően az ünnepségre érkezett szoglatársak, egyházmegyei és kerületi vezetők és a történelmi egyházak képviselői köszöntötték a lelkipásztort új hivatalában.

Makkoshotyka beiktatás

Fotó: Asztalos József

A Kerület nevében Barna Sándor lelkészi főjegyzője és dr. Molnár Pál a kerület főgondnoka adta át jókívánságait, a Zempléni egyházmegye nevében Bajusz János főgondnok köszöntötte és Borsod-Gömöri Egyházmegyéből Szőnyi Tamás esperes is áldást kívánt a fiatal lelkipásztor életére és szolgálatára a Makkoshotykai gyülekezetben. Kusnyír László az Abaúji egyházmegye esperese személyesebb hangévtelű köszöntéssel kívánt isten által megáldott szolgálatot a fiatal lelkipásztornak.

DSC_5629

Fotó: Asztalos József

Az ünnepi Istentisztelet után szeretetvendégséggel várták az egybegyülteket.