Hálaadással Tiszapalkonyán

"Otthonom lesz Isten háza,..."

Április 7-én hálaadó Istentiszteletet tartottak a Tiszapalkonyai Református Egyházközségben, a templom külső felújításáért.

A hálaadó alkalmon Pásztor Dániel püspök a Megváltóhoz való imádságot követően, János evangéliumának 20. része alapján, a 26. verset kiemelve hirdette Isten Igéjét a gyülekezet közösségében.

DSC_4474

Egyházkerületünk vezetője azzal kezdte igehirdetését, hogy Jézus Krisztus feltámadása okán nemcsak Ő, hanem mi is élünk. „Hála Istennek azért, hogy ez a gyülekezet is megtapasztalhatta, hogy élő Ura van.” Nem a tanítványok keresik a feltámadott Krisztust, hanem pont fordítva. Az első szóval, mikor újra találkozik velük, békességet kíván nekik, nem kéri őket számon, nem rója fel nekik a rosszat.

Ezt a találkozást, az újra találkozást, a tékozló fiú történetéhez hasonlította. Jézus úgy kezeli tanítványait, mint ahogyan az Atya a tékozló gyermeket. Békességet kíván, hiszen Isten általa békességet kötött velünk, békességet szerzett nekünk. A nekünk szerzett békessége pedig nemcsak vele, hanem önmagunkkal is megbékéltet.

DSC_4445

„Amikor békességed van önmagaddal, amikor úgy fekszel le és úgy kelsz föl, hogy azt tudod mondani, Uram köszönöm…”. Békességet kapni és békességre jutni önmagunkkal óriási ajándék - fogalmazta meg Pásztor Dániel és még hozzátette – „Mert aki Istennel és önmagával is békességben van, az lesz békességben a másikkal.” A másik emberrel, akinek éppen úgy, mint neked, békességet szerzett. Békességet, hogy életünk teljes és boldog lehessen.


„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” Ezzel az Igével köszöntötte az ünneplő gyülekezetet Szőnyi Tamás esperes, a Borsod-Gömöri egyházmegye közösségének és a Bőcs-i gyülekezetnek a nevében is.

Ezt követően Feketéné Szóráth Edina Klára lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszámolt a templom felújításának részleteiről.

DSC_4539

A Tiszapalkonyai Református Egyházközség templomának felújítási munkálatai 2022-ben kezdődtek el. A felújítási munkát Mándoky József okleveles építészmérnök, vezető tervező és műemléki szakértő tervei alapján, a Goldjan-Matrix Kft. végezte.

DSC_4376

A felújítás során megtörtént a teljes homlokzat felújítása, vakolatjavítása, festése, mindez a műemlékvédelmi szakvéleményeknek megfelelően. Megtörtént a kétoldali rizalitok és a torony körüli rizalit timpanonjainak fémlemez fedés cseréje és a párkányok fedése. A függőeresz csatorna és a lefolyócsatornák cseréje mellett, a nyílászárók átfestése és faszerkezeti felújítás is történt.

A felújításhoz szükséges körülbelül 20 millió forint nagyobbik részét a magyar állam, a „Magyar Templom-felújítási Program” keretében adott 15 millió forint támogatásával végezhette a Tiszapalkonyai gyülekezet. A felújításhoz szükséges teljes összeghez pedig, a Tiszáninneni Református Egyházkerület adott támogatást. A gyülekezet lelkipásztora emellett megköszönte még a helyi önkormányzat segítségét, az anyagi és kétkezi támogatást egyaránt. Végezetül köszönetet nyilvánított a település keresztyén lakóinak is, akik több mint 2 millió forintot adományoztak, és Szőnyi Tamás esperes úrnak az egyházmegye 600.000 forintos támogatásáért, amiből a templom kerítéslábazatát és a parókia három helységét sikerült rendbe tenni.

2

A felújítás részletezése után a gyülekezet verssel és énekszóval is adózott a felújításért tartott hálaadó alkalmon, a Csöppöröm Együttes, és a gyülekezet vegyeskarának énekes szolgálata, trombita szó és Varga Lajosné szavalata tovább emelte az alkalom fényét.


Dr. Molnár Pál főgondnok az egyházkerület nevében a Zsoltárok könyvének két verstöredékével köszöntötte a gyülekezetet: „ De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek.” és „Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak.”

A templom önmagában jel, mely megmutatja, hogy a magasztosabb felé törekszünk. Az épület így lehet a jele annak, hogy részesei akarunk lenni Isten áldásának, és helye az ezért való hálaadásnak. „Gondoljunk arra, hogy minden megpróbáltatás, minden külső nehézség ellenére Isten megerősített, megsegített minket.”

kösz6öntők

Az egyházmegye részéről Tirk Tamás, az egyházmegye presbiteri vezetője szólt az ünneplő közösséghez. Köszöntő szavaiban azt emelte ki, milyen jó érzés látni, hogy képesek vagyunk együtt örülni a másik sikerének, az élő Istennek, az élő gyülekezetnek. „A nehézségek legyőzése megerősít bennünket, és még felemelőbbé teszi a szívvel - lélekkel végzett munka gyümölcsét.”

Koncz Zsófia országgyűlési képviselő köszöntőjében arról beszélt, hogy a prédikációban elhangzott kijelentésnek: „Békesség nektek”, ma egy másik fontos olvasata van, ami által még nagyobb szükség van a Krisztusi szóra. „Mi a béke követei vagyunk, és a jó Isten a magyar történelem során bízott ránk ilyen feladatokat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy mi lehetünk a béke követei, hiszen a keresztyén hit is erre tanít minket” Köszöntőjéből az is kiderült, hogy 2010 óta 3700 templom újult meg, és 200 új épült a Kárpát-medencében.

DSC_4610

A miniszterhelyettes asszony után a településen szolgáló katolikus szolgatárs, Barta Csaba katolikus plébános emelkedett szólásra. „Otthonom lesz Isten háza, mindörökké szünet nélkül.” A liturgia ezt a részletét idézte a hallgatóságnak, mondván: Milyen szép olyan lelkülettel énekelni az Úr házában, hogy tudom, otthonom mellet ez a templom, az Isten háza a lelki otthonom, a legfontosabb hely az életemben.

A köszöntések után a gyülekezet megajándékozta vendégeit, majd szeretetvendégséggel várták az esemény minden résztvevőjét.

További képek az alkalomról